VIDEO! Tallinnas alustati e-sigarettide üle järelevalvet

Järelevalvemenetluse raames on antud kauplejatele võimalus omapoolseteks selgitusteks  ja mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

VIDEO! Tallinnas alustati e-sigarettide üle järelevalvet

Toimetaja: Sandra Lepik

Järelevalvemenetluse raames on antud kauplejatele võimalus omapoolseteks selgitusteks  ja mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Järelevalve käigus kontrollitakse jaemüüjate tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toodete nõuete täitmist. Möödunud aasta 1. juulil jõustusid tubakaseaduse muudatused, mis tõid kaasa karmimad nõuded tubakatoodete ja nendega seonduvate toodetega kauplemisel. 

 

Sarnaselt toidukaupluses ära peidetud suitsupakkidega, ei või ka e-sigaretid olla tarbijale nähtavad. Tubakaseaduse kohaselt on tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas kõnealuse toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine keelatud. Eelnimetatud keeld ei laiene tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügile spetsialiseerunud jaekaubanduse müügikohas tingimusel, et müüdavad tooted ja nende tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid ei ole nähtavad väljaspool müügikohta. 

Kohalikul omavalitsusel on tubakaseaduse järgi õigus teostada riiklikku järelevalvet tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote jaemüügiga seotud nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil. Järelevalvealase tegevuse algatamise ajendas asjaolu, et mitmetes suuremates kaubanduskeskustes täheldati, et e-sigarettidega kauplejad ei täida tubakaseaduse nõuet, mille kohaselt ei tohi eelnimetatud tooted olla nähtavad väljaspool müügikohta.  

"Järelevalvealase tõhusama tegevusega alustati juba eelmise aasta novembris," ütles Tallinna Ettevõtlusameti juhtivspetsialist Marit Mäepere. "Selle raames edastati suurematele e-sigarettide jaemüügiga tegelevatele ettevõtetele teavituskiri, milles juhiti tähelepanu uuenenud nõuetele."

Seni on järelevalve raames, mille käigus kontrolliti, kas e-sigaretid ja nendega seotud tooted on väljaspool müügikohta nähtavad või mitte, teostatud paikvaatlusi ligi 20 müügikohas. Järelevalvemenetluse raames on antud kauplejatele võimalus omapoolseteks selgitusteks  ja mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui kauplejad ei vii oma tegevust kooskõlla tubakaseaduse nõuetega, võib kauplejat oodata ettekirjutus. 

E-sigarettide järelevalvet viiakse läbi koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, kes kontrollib müügikohti väljaspool Tallinna ning teostab järelevalvet tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete reklaaminõuete üle.  

Tubakaseadusest tulenevalt on e-sigarett tubakatootega seonduv toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed või täitepakendi või mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

Laadimine...Laadimine...