VIDEO! Terviseamet: kui vaja, sulgeme Stroomi ranna, aga täna on suplusvee kvaliteet korras

Terviseameti hinnangul poleks eelnevatel aastatel kõikuvat veekvaliteeti silmas pidades olnud proportsionaalne ega põhjendatav rakendada Stroomi rannas supluskeeldu või suplushooaja alustamise keelamist.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Terviseamet: kui vaja, sulgeme Stroomi ranna, aga täna on suplusvee kvaliteet korras

Toimetaja: Toomas Raag

"Terviseamet on halbade suplusveeproovide korral koheselt valmis teavitama avalikkust ja vajadusel välja andma ka ajutise soovituse mitte supelda," teatas terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns, kelle sõnul näitas tänavu 8. juunil võetud analüüs suplusvee väga head kvaliteeti.

Terviseameti hinnangul poleks eelnevatel aastatel kõikuvat veekvaliteeti silmas pidades olnud proportsionaalne ega põhjendatav rakendada Stroomi rannas supluskeeldu või suplushooaja alustamise keelamist.

"Seda enam, et käesoleva hooaja eelne 18.05.2020 analüüs ja ka seirekalendri järgselt võetud esimene 08.06.2020 analüüs on näidanud suplusvee väga head kvaliteeti," ütles Liepkalns.

Stroomi rannas on suplusvee pidev seire toimunud igal hooajal. "Suplusvee kvaliteedi klassi hindamiseks võetakse üks suplusvee proov enne hooaja algust ja edaspidi iga supluskoha oma seirekalendri järgi, aga mitte harvemini kui üks kord kuus," lausus Liepkalns. "Nende analüüsitulemuste alusel antakse iga hooaja lõpus suplusveele hinnang nelja viimase aasta tulemuste põhjal."

Halvad veeproovid jäävad aastate taha

Võttes arvesse nelja viimase aasta (2016-2019) analüüsitulemusi, omistati Stroomi ranna suplusveele "halb" (ingl.k poor) kvaliteedi klass.

Liepkalnsi sõnul vajaks tähelepanu ja ära mainimist vajaks aga see, et proovid, mis Stroomi ranna veekvaliteedi hinnangut kõige enam negatiivselt mõjutasid, ulatuvad aastasse 2016-2017.

"Hilisemad proovid olid tunduvalt paremad. Näiteks eelmisel 2019 aasta hooajal ei esinenud suplusvee proovides ühtegi kontrollväärtuse ületust," selgitas ta. "Kuna hinnang aga on pikaajaline, võivad ühe halva aasta analüüsid mõjutada suplusranna veekvaliteediklassi ka järgmised kolm-neli aastat."

Liepkalns ütles, et kui suplusveele on omistatud  "halb" kvaliteedi klass, peab supluskoha omanik võtma tarvitusele erinevaid kvaliteedi juhtimise meetmeid.

"Nendeks on näiteks soovitus mitte supelda, välja uurida ja kindlaks teha "piisava" kvaliteedi mittesaavutamise põhjustajad ja põhjused ning need kõrvaldada või nende mõju vähendada," selgitas ta. "Eelmise suplushooaja hinnangust tulenevalt rakendatakse sel aastal Stroomi rannas erinevaid kvaliteedijuhtimise meetmeid. Näiteks tihendas Põhja-Tallinna Linnaosa valitsus Stroomi supluskohas veeproovide võtmise graafikut, et fikseerida probleemi asukoht ja võimalikud tekitajad. Lisaks korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet uuringu lähedal paikneva Mustjõe kohta. Erinevaid uuringuid on läbi viidud ka eelmistel aastatel."

Suplusvett seiratakse tihedamalt

Iga seiratava supluskoha veeanalüüside andmed koonduvad hooaja jooksul Terviseameti hallatavasse Vee Terviseohutuse Infosüsteemi andmebaasi, mille alusel toimub iga hooaja lõpus suplusvee hindamine ja edaspidine raporteerimine Euroopa Keskkonnaagentuurile.

"Terviseamet esitab omapoolse suplusvee kvaliteedi aruande Keskkonnaagentuurile aasta lõpuks," rääkis Liepkalns. "Euroopa Keskkonnaagentuur analüüsib esitatud andmeid ning uue suplushooaja alguseks avalikustab eelneva hooaja kohta koostatud hinnangud. Tavaliselt on selleks ajaks juba tehtud värsked suplushooaja eelsed veeanalüüsid, mille alusel saab Terviseamet täiendavalt otsustada vajalike meetmete rakendamise osas. Stroomi rannas on käesoleval hooajal plaanis suplusvett analüüsida vähemalt 8 korral ehk üle nädala. Sama tihedusega seirati suplusvett ka eelmisel hooajal. Varasemate aastatega võrreldes on seiretihedust suurenenud."

Terviseamet hindab heaks koostööd supluskoha omaniku ehk Põhja-Tallinna Linnaosa valitsusega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

"Osapooled on hästi kursis suplusvee direktiivi ja määruse nõuetega ning teadlikud, et kui suplusvee kvaliteet hinnatakse ka järgmistel hooaegadel endiselt "halvaks" ning kui pole võimalik ka reostusallikat tuvastada ja olukorda leevendada, siis tuleks rakendada suplemiskeeldu või soovitust mitte supelda," sõnas Liepkalns. "Terviseameti Põhja regionaalosakond, koostöös Põhja-Tallinna Linnaosavalitsusega, on halbade suplusveeproovide korral koheselt valmis teavitama avalikkust ja vajadusel välja andma ka ajutise soovituse mitte supelda."

Seotud lugu: Peeter Järvelaid rahustab puhkajaid: Stroomi randa ei suleta, vee kvaliteet on hea.

Laadimine...Laadimine...