VIDEO! Vaata, milline hakkab välja nägema Eesti moodsaim meditsiinikeskus

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder märkis, et Tallinna Haigla peaks valmima aastatel 2025-2026, kuid meditsiinilinnaku esimese osana peaks valmis Lasnamäe tervisekeskus juba aastal 2021. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut lisas, et arstiabi ei lähe seetõttu inimestest kaugemale - tervisekeskuse jäävad igasse linnaosasse alles.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Vaata, milline hakkab välja nägema Eesti moodsaim meditsiinikeskus (2)

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder märkis, et Tallinna Haigla peaks valmima aastatel 2025-2026, kuid meditsiinilinnaku esimese osana peaks valmis Lasnamäe tervisekeskus juba aastal 2021. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut lisas, et arstiabi ei lähe seetõttu inimestest kaugemale - tervisekeskuse jäävad igasse linnaosasse alles.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder allkirjastasid täna Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostööleppe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Leppega moodustatakse riigi ja linna ühine töörühm, mis töötab välja edasise tegevuskava.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul peame täna tegema otsuseid, mille mõju on järgmiseks mitmekümneks aastaks. "Meditsiinis toimub kiire areng, me ei rahuldu täna nende diagnostika- ja ravivõimalustega, mis olid kättesaadavad 10-15 aastat tagasi. Nii peame ka täna vaatama ajas edasi," ütles minister Riina Sikkut. "Juba pea 20 aastat tagasi hinnati, et tänaste amortiseerunud hoonete asemel oleks mõistlik rajada uus meditsiinikompleks. Uus keskhaigla Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa, kui ka teiste maakondade elanikele."

Minister rõhutas, et lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse kaasaegsed esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Loodava töörühma ülesanne on töötada välja konkreetne tööjaotus, tegevus- ja ajakava, juriidiline koostöövorm ning finantseerimisplaan hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on heakskiidetud koostöölepe väga olulise tähendusega uue tipphaigla rajamisele. "Tallinna Haigla projekti elluviimisega on linn teinud tööd juba mitu aastat ning nüüd võib öelda, et unistus on saamas tõeks. See on tähtis, sest uus haigla võimaldab senistest 40-60 aasta vanade ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest loobumist ning nüüdisaegse ravitöö jätkamist ka järgmised 50 aasta vältel," sõnas Mölder, kelle sõnul vajab Tallinna Haigla kaasaja nõuetele vastava tervishoiuteenuse osutamiseks ka mahukaid investeeringuid, mida on otstarbekas realiseerida riigi ja linna koostöös.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitas täna, 18. veebruaril ka Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi dokumendid, mille kohaselt koondub uude haiglasse ligikaudu 25% Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. 

Uus meditsiinilinnak loob võimalused esmadiagnostika kiireks teostamiseks elukoha lähedal ning võimaldab vajadusel suunata inimese sujuvalt kõrgema raviastme eriarsti juurde. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt.

Töörühma hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna linna ning linna asutuste esindajad.

 

 Kohapeal allkirjastati Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitas Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi dokumendid. Arengukava näeb ette, et Lasnamäe meditsiinilinnakusse, Lauluväljaku lähistel rajatakse praeguste Lääne- Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaiglate asemel uus kaasaegne Tallinna Haigla. 

Minister Riina Sikkuti sõnul on kaasaegsed töötingimused üks eeldusi selleks, et meil Eestis ka tulevikus arste jaguks ja patsiendid tipptasemel ravi saaksid. "Meie tervishoiu kõige piiratum ressurss on inimesed – arstid, õed ja teised meditsiinitöötajad. Et tagada maailmatasemel ravivõimalusi Eestis, peame motiveerima spetsialiste ka siin töötama," ütles minister Riina Sikkut. "Viimaste aastatega paranenud töökeskkond ja tublisti kasvanud palgad on juba aidanud pidurdada arstide ja õdede lahkumist välismaale. Uus nüüdisaegse töökeskkonnaga meditsiinilinnak loob veelgi paremad võimalused erinevate erialade spetsialistide ja ekspertide koostööks, loob eeldused ravikvaliteedi paranemiseks ning aitab kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele. Seda ikka meie inimeste parema tervise nimel." 

Ministri sõnul juhiti juba 2000. aastal valminud haiglavõrgu arengukavas tähelepanu Tallinna tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise vajadusele.

Uus haigla Lauluväljaku lähistel koondab kokku senised Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglate tegevused. Tallinna Haigla rajamisel on kavas ühendada Tallinna haiglad ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus Lasnamäe meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b.

Minister Riina Sikkut rõhutas, et lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Tallinna Haiglasse planeeritavad teenuste mahud ja sellest tulenev ruumiprogramm on hinnatud sotsiaalministeeriumi ja haigekassa koostöös loodud eriarstiabi prognoosimudeli abil, mis võtab arvesse nii demograafilisi muudatusi rahvastikus, seniseid teenuste mahte vanusegrupiti kui ka eeldatavaid struktuurseid muudatusi tervishoius. Lisaks on sotsiaalministeeriumis tellimisel eriarstiabi vajaduse tulevikuvaade, mis võib tingida edaspidi haigla arengukava muutmise ja täiendamise. Vajadusel täpsustakse tegevusmahte planeerimise järgmistes etappides.

Lasnamäe meditsiinilinnakusse tuleb esimesena tervisekeskus, mis peaks valmima juba 2021. aasta lõpus. Lisaks haigla peakorpusele ja tervisekeskusele on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt.

Ettepaneku arengukava dokumentide kinnitamiseks tegi sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud haiglate funktsionaalsete arengukavade menetlemise komisjon, kuhu kuuluvad sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad ning sotsiaalministeeriumi erialanõunikud.

 

 

LOE KA:

Tallinna superhaigla muudab arstijärjekorrad olematuks

FOTOD JA VIDEO! Tallinna Haigla hakkab poolt Eestit aitama

Sotsiaalministeeriumi komisjon tegi ettepaneku kinnitada Tallinna Haigla arengukava

IDEE: Uude Tallinna haiglasse võiks tulevikus viia tramm

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...