VIDEO! Vanalinna ettevõtja: abipakett on suur vastutulek linna poolt

Olde Hansa juhataja Aile Laansalu (vasakul) sõnul on vanalinna ärid on juba mitu kuud pead kokku pannud ning koostöö vilju saavad linnaelanikud peagi näha.

Pilt: Scanpix

VIDEO! Vanalinna ettevõtja: abipakett on suur vastutulek linna poolt

Toimetaja: Toomas Raag

"Iga toetusmeede on abiks ja see on suur vastutulek Tallinna linna poolt," ütles Raekoja platsil asuva kohvik Kehrwiederi omanik Raoul Vello Leitham Tallinna abipaketi kohta. Olde Hansa juhataja Aile Laansalu sõnul on 80% üürivabastus nende 300-kohalisele restoranile eluks vajalik. 

Tallinna linnavalitsus on otsustanud anda kesklinnas toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutuspindadele 80%-lise üürivabastuse alates septembrist kuni käesoleva aasta lõpuni, riigiabina antavad abimeetmed on nüüd kinnitanud ka Euroopa Komisjon vastava otsusega.

Leithami sõnul on abilinnapea Aivar Riisalu olnud aktiivne ning püüdnud ettevõtetega suhteid luua. "Ta on üritanud mõista, milline on olukord ja kus on raskuskese. Koos linnapeaga on nad võtnud endale väljakutse, et vanalinna paremini turustada," ütles Leitham.

Hoolimata abipaketist on viimase kuu jooksul siiski mitmed Tallinna linna pinnal tegutsevad ärid uksed sulgenud. "Olukord on väga paljudele raske. Inimesed peavad oma ärid jälle läbi mõtestama, et olla antud olukorras edukas," sõnas Leitham, et äride kinnipanek mingil määral siiski jätkub.

Jõuluturg rõõmustab nii linlasi kui ka ettevõtjaid

Leithami sõnul on praktiliselt kõik vanalinnas tegutsevad ärid maksuvõlgades. "Seisame silmitsi probleemiga, kuidas hakkama saada kohustustega, mis tekkisid juuli ja augustikuus. Väga paljudel on võlad üleval ja need peab kuidagi enne aasta lõppu ära klaarima," lisas Leitham.

Koostöö ettevõtjate ja linna vahel annab siiski lootuse märke. Leithami sõnul on jõuluturu olemasolu olnud kõikidele vanalinna ettevõtetele positiivne, sest on meelitanud kohale ka kohalikku rahvast ning linna korraldatud üritusel on isegi rohkem potentsiaali kui varem.

Olde Hansa juhataja Aile Laansalu sõnul on 80% üürivabastus nende 300-kohalisele restoranile eluks vajalik. "Meil on lausa kolmekorruseline maja hallata, ruumi on palju ja sellest on kasutusel kõigest 10%," ütles Laansalu. „Juuli ja august olid ärile natuke kergemad perioodid, kuid nüüd on koroonauudiste valguses olukord läinud sarnaseks maikuus toimuvale."

"Üürivabastus oli meie jaoks äärmiselt vajalik, kuid see, kuidas ellu jääda on omaette küsimus," tõdes Laansalu.

Laansalu sõnul siiski pead norgu ei lasta. Vanalinna ärid on juba mitu kuud pead kokku pannud ning koostöö vilju saavad linnaelanikud peagi näha. "Õige pea saab kuulda, mida põnevat vanalinnas teha saab. Äridel on väga põnevaid ideid ja eks neid hakatakse järk-järgult detsembrikuuks avaldama. Jõuluturu kohta on juba üht-teist puistatud," ütles Laansalu, et jõulude teemadel on veel natukene vara rääkida, kuid ees on ootamas üks vahva detsember kõigi linnaelanike jaoks.

Vastavalt linnavalitsuse määrusele on kehtestud linnavara üüri soodustused Kesklinna ettevõtjatele. Nii alandatakse üüri 80% Kesklinna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse tegevusalal, Viru tn 26 äriruumi üürnikul 30% ja ööklubi üürnikul  100% võrra. Üürnik, kes kasutab Kesklinnas kaubandustegevuseks (käsitöö müük Müürivahe tänaval, terrassid, mündimasinad, mandli- ja pähklikärud, vaatebinoklid) linnarajatist, saab üürisoodustust 100%.

Kesklinna ettevõtjad on saanud kõige rohkem kahju

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul tuli linn juba suve lõpus välja uute toetusmeetmete ettepanekutega, et leevendada eriolukorraga kaasnenud negatiivset mõju ettevõtjatele.

"Nüüd oleme saanud kesklinna abimeetmele ka riigiabi toetuse, mille aluseks on Euroopa Komisjoni 21. oktoobri otsus," märkis Riisalu. "Abimeetmetega kesklinna ettevõtjatele toetame nii riigi majandust kui ka toetame kaude paljude linlaste töökohtade ja elukvaliteedi taseme säilimist."

Riisalu sõnul on kõige enam tänavuses kriisis kannatanud just turismisektor, mis ei jõudnud ka suve jooksul taastuda ja sügis on juba selles valdkonnas hooaja lõpp. "Kuna tänavusel turismi tippajal vähenes Tallinnas väliskülaliste arv drastiliselt, siis on ka kesklinna ettevõtjad saanud majanduslikult kõige rohkem kahju. Seega kehtestatakse teises linna abipaketis soodustused kesklinnas tegutsevatele ettevõtjatele, kes kõige rohkem sõltusid suvisest turismihooajast," lausus ta.

Abimeetmete kavandamisel lähtuti konkreetse lepingu tingimustest, lepingutüübist, lepingupartneri tegevusalast ja sellest, millises ulatuses kevadine eriolukord mõjutas lepingupartneri majandustegevust. Linnavara üürisoodustust ei anta juhul, kui üürnikul on 31. oktoobri k.a. seisuga võlg linna ees ja võla ajatamiseks ei ole sõlmitud lepingut ning võlgade ajatamise lepingu tähtaeg ei tohi olla pikem kui 31.12.2020.

Soodustust ei anta ka juhul, kui üürnik on linna asutus, äriühing või sihtasutus või linna osalusega sihtasutus, äriühing või mittetulundusühing. Üürisoodustust ei anta ka juhul, kui äriruumi üürilepingu sõlmimise aluseks on Tallinna Linnavolikogu otsus, sõltumata lepingu kasutusotstarbest. Soodustus ei kehti ka juhul, kui ettevõtja töötleb ja turustab põllumajandustooteid ning ta annab soodustuse osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele ning soodustus määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.

Ühtlasi ei rakendata meedet neile linnavara üürnikele ja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutajatele, kelle põhiline sihtrühm on kohalik elanik – näiteks teatrid, muuseumid ja muud kultuuriasutused.

Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020. Antav soodustus on riigiabi, mille aluseks on Euroopa Komisjoni 21. oktoobri otsus.

Esimese ettevõtlusvaldkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks kehtestas Tallinna linnavalitsus tänavu aprillis.

Laadimine...Laadimine...