Viimsi vald ütles erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi töölepingu

"Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet. Toomla on siin jätnud ametialased kohustused täitmata," nentis Viimsi vallavanem Laine Randjärv.

Pilt: Haridus- ja Teadusministeeriumi Facebooki lehekülg

Viimsi vald ütles erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi töölepingu

Toimetaja: Sandra Lepik

"Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet. Toomla on siin jätnud ametialased kohustused täitmata," nentis Viimsi vallavanem Laine Randjärv.

"Meile on teatavaks saanud kahetsusväärsed süsteemsed väärkohtlemise juhtumid Haabneeme koolis, mis ulatuvad tagasi eelmise aasta novembrisse ja millest koolijuht ei ole tööandjat ehk vallavalitsust õigeaegselt teavitanud, et nende juhtumitega koheselt ja õiguspäraselt tegeleda," ütles Randjärv.

"Tegime meile saabunud info põhjal kohe ka politseile kuriteoteate, mille põhjal on tänaseks algatatud kriminaalmenetlus," ütles Randjärv. "Kuna menetlus on käimas, ei saa detaile praegu täpsemalt kommenteerida ega avaldada. Asjaga tegeleb edasi prokuratuur."

Viimsi vallavalitsuse väitel olevat üks Haabneeme kooli algklasside õpetaja õpilasi mitmel korral lükanud ja tõuganud ning neile seega valu põhjustanud, vahendas BNS.

Teavitamiskohustuse täitmata jätmisega on kooli direktor loonud koolis toimuvast ebaõige ettekujutuse ning seeläbi on saanud võimalikuks vägivallajuhtumite jätkumine, mis on päädinud nende eskaleerumisega ning kool ei rakendanud samas ka meetmeid õigusvastase käitumise lõpetamiseks, seda tegi vallavalitsus, esitades kuriteoteate politseile 2019 oktoobrikuus, samal päeval, kui asjaolud said teatavaks vallavalitsusele.

"Meile oli see täielik šokk," selgitas Randjärv, et esimesed vihjed süsteemselt aasta vältel kestnud väärkohtlemisest jõudsid valda alles nüüd. "Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet ja eelkõige on see vallavalituse poolt ametisse määratud koolijuhi igapäevane ülesanne – tagada turvalisus ja teavitada tööandjat koheselt juhtumitest, mis seda turvalisust võivad ohustada. Sirje Toomla koolijuhina on siin jätnud ametialased kohustused kahetsusväärselt täitmata, mistõttu ei saa me lubada tal koolijuhina jätkata."

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja sõnul alustas prokuratuur Viimasi valla kuriteoteate alusel juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Vallavalitsus andis kuriteoteates teada, et üks algklassi õpetaja võis olla korduvalt lükanud ja tõuganud oma õpilasi ning sellega neile valu põhjustanud. Õpetajale ei ole praeguse seisuga kahtlustust esitatud, esmalt kuulatakse üle kannatanud.

Täna on Randjärve sõnul keeruline kinnitada, kas väärkohtlemise juhtumeid on teadlikult varjatud või ametialase hooletuse tõttu jätnud tõhusad meetmed olukorra lahendamiseks tarvitusele võtmata. "Igal juhul vastutab koolijuht siinkohal sajaprotsendiliselt," kinnitas Randjärv. "Meile laekunud info oli õõvastav ning ei jätnud võimalust jätta sellele reageerimata."

Tulenevalt töölepingu seaduse (TLS) §-st 88 on Tööandjal õigus Töötajast tuleneval põhjusel tööleping üles öelda erakorraliselt, mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, seda muuhulgas tuginedes TLS § 88 lg 1 p-le 5, mille kohaselt on Töötaja kaotanud usalduse, mis seisnes ennekõike teavitamiskohustuse täitmata jätmises ning olulise info varjamises pikema perioodi jooksul koolis toimunud vägivallajuhtumite kohta ning koolis õigusvastase käitumise lõpetamiseks meetmete mitte rakendamises.

Kooli juhtimise ülevõtmise osas langetab vallavalitsus otsuse esimesel võimalusel, kooli juhtkonnaga läbi rääkides. "Loodame, et nii keerulises olukorras suudab asetäitja taastada koolis usaldusväärsuse ja igapäevase normaalse töörütmi," ütles Randjärv. "Konkursi uue direktori leidmiseks kuulutame välja uuel nädalal."

Sirje Toomla töötas Haabneeme kooli direktorina alates 8. juulist 2014.

Laadimine...Laadimine...