Viljandi maantee ehitustööd on graafikus

Rekonstrueerimistööd Viljandi mnt alguses on kestnud pea kaks kuud, selle käigus on toimunud mahukad kaevetööd, mis on vajalikud vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks. Liiklus on piirkonnas ümber suunatud ja fooritulesid on õgvendatud parema liiklusvoo tagamiseks.

Pilt: Erakogu

Viljandi maantee ehitustööd on graafikus

Rekonstrueerimistööd Viljandi mnt alguses on kestnud pea kaks kuud, selle käigus on toimunud mahukad kaevetööd, mis on vajalikud vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks. Liiklus on piirkonnas ümber suunatud ja fooritulesid on õgvendatud parema liiklusvoo tagamiseks.

Viljandi mnt alguse (Liivametsa tänav–Pärnu maantee) rekonstrueerimise käiku kommenteerides ütles Nõmme linnaosavanem Grete Šillis, et ehitustöid oodati pikalt. „Suurel osal rekonstrueeritavast tänavast puudus kõnnitee, probleeme oli sademevee ära juhtimisega ning halvas olukorras olid ka bussipeatused,” rääkis Šillis varasematest murekohtadest.

„Hea uudis on see, et esimesed kaks kuud kestnud ehitustööd on toimunud graafikujärgselt. Mõistan, et liikluse ümbersuunamine on olnud kohalikele elanikele ebamugavusi tekitav ning sellest tulenev ringi sõitmise marsruut pikk. Vabandame tekkinud ebameeldivuste eest. Usun, et valmiv teelõik peaks ajutised raskused siiski kuhjaga korvama.“

Ehitustööde käigus on tähelepanu pööratud ka keskkonnale, teostatud on teegabariidis paiknevate puude hoolduslõikus ning tööpiirkonda jäävate puude tüvede kaitsemine.

„Väheoluline pole ka see, et tööde käigus mõeldakse ka loomadele. Üle Viljandi mnt tõmmatakse käiguteed oravatele ning projektis tehti väike muudatus, sest kaevamise käigus sattuti kuklaste pesale. Pesast õnnestus trassidega mööda minna kaitsealuseid kuklasi tõsiselt häirimata,“ tõi Šillis välja.

Käesoleval ajal toimuvad objektil maa-aluste tehnovõrkudega seotud tööd: rekonstrueeritakse tänavalõigu alused vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajatakse sadeveekanalisatsioon ning rajatakse ka sadeveepumpla. Tööde teostamiseks on vajalikud mahukad kaevetööd, mille tõttu on tänav tavaliiklusele suletud. Lisaks toimuvad paralleelselt ka uute tänavavalgustuspostide vundamendikannude ning kaablite paigaldus, millega kaasnevad samuti kaevetööd.

Hetkel õhuliinidega kulgevad elektrikaablid paigutatakse ehitustööde käigus maa alla paigaldatavatesse kaablikaitsetorudesse. Lisaks alustati käesoleval nädalal Edelaraudtee Infrastruktuuri AS tellimusel Viljandi maantee raudteeülesõidukoha rekonstrueerimistöödega.

Suurprojekti tellija on Tallinna Keskkonnaamet, rekonstrueeritava tänavalõigu pikkus on 935 meetrit. Tööde lepinguline maksumus on 1 882 000 eurot, millest 20 000 euro ulatuses on veetorustiku kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Objekti valmib detsembris 2020.

Laadimine...Laadimine...