VIDEO! Helme tulesurmadest: päästeameti intensiivistatud ennetustöö on andnud tulemuse

"Lahenduseks tuleb rohkem vahendeid suunata ennetustegevusse ja parendada koostööd kohalike omavalitsustega," rääkis siseminister Mart Helme. "Ega 100 % ohutuks ei saa midagi ega kedagi muuta, aga rohkem tööd, vaeva ja infovahetust on lahendused."

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Video Eesti

VIDEO! Helme tulesurmadest: päästeameti intensiivistatud ennetustöö on andnud tulemuse

Toimetaja: Sandra Lepik

"Lahenduseks tuleb rohkem vahendeid suunata ennetustegevusse ja parendada koostööd kohalike omavalitsustega," rääkis siseminister Mart Helme. "Ega 100 % ohutuks ei saa midagi ega kedagi muuta, aga rohkem tööd, vaeva ja infovahetust on lahendused."

Helme alustas valitsuse pressikonverentsi eilse traagilise sündmusega, kus hukkus tulekahjus viieliikmeline perekond Tartumaal. "Valitsuse nimel avaldan sügavat kaastunnet hukkunud lähedastele. Ei olnud kahjuks majas ilmselt ei suitsu- ega ka vinguandurit ja nii see kõik läks, väga kurb," oli Helme tragöödia tõttu sügavalt kurb.

"See on üks juhtum, mis on tegelikult mustrist väljapoole," selgitas Helme, et mustris olevad sündmused on sellised, kus hukutakse vanusest tingituna halvast seisust või kui tegemist on teatud asotsiaalidega. "Kõige tüüpilisem on purjus peaga toas suitsetamine ja see on muster, kus ei saa päästeamet midagi teha."

Rohkem vahendeid ennetustegevusse

Selliste tragöödiate vältimiseks kiitis valitsus heaks tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu, mis teeb muuhulgas aastast 2022 kõigis tahkeküttega ruumides vingugaasianduri kohustuslikuks. Praegu on vingugaasiandur kohustuslik eluruumides, kuhu on paigaldatud gaasiseade. Suitsuandur on juba kümme aastat kohustuslik igas kodus, olenemata kütte liigist. 

"Lahenduseks tuleb rohkem vahendeid suunata ennetustegevusse ja parendada koostööd kohalike omavalitsustega, et käidaks rohkem kodudes ja vajadusel antaks päästeametile teada, kui on vaja minna kodu üle vaadata," rääkis Helme.

Ta selgitas, et kõige ohtlikum ei ole see, kui pliit või ahi on hooldamata, vaid kui hooldamata on korstnad. "Pigi koguneb korstnatesse ja kui pigi süttib, on põlemiskraad tuhandetes kraadides, mis tähendab, et ka korsten ise põleb ära ja tuli läheb edasi laiali."

"Ega 100 % ohutuks ei saa midagi ega kedagi muuta, aga rohkem tööd, vaeva ja infovahetust on lahendused. Minu hinnangul on päästeamet kasvava intensiivsusega tegutsenud," kinnitas Helme, et viimane traagiline nädal, kus on tules hukkunud kaheksa inimest, on erand.

Iga hukkunu on kaotatud elu

"Ma julgen arvata, et intensiivistatud ennetustöö on andnud tulemuse," nentis Helme, et seni, kuni on vähemalt üks hukkunu, ei ole maksimumi saavutatud.

Seaduse muudatuse eesmärk on vähendada tules hukkunute arvu, suurendada tuleohutute objektide hulka, tõsta tuleohutusteenuste kvaliteeti ning luua ülevaade küttesüsteemidest, edastas valitsuse pressiesindaja. Tuleohutuse seaduse muudatustega kaasatakse ja kasutatakse senisest enam erasektori pädevust tuleohutuse tagamisel ning kiirendatakse ehitus- ja kasutuslubade menetluste läbiviimist.

Ennetustööks luuakse küttesüsteemide registreermise kohustus

Päästeameti ennetustöö tõhustamiseks luuakse küttesüsteemide registreerimise kohustus, mis annab ametile põhjaliku ülevaate küttesüsteemidest ja nende korrasolekust. Registriandmed kiirendaks ka omavalitsustel üksikelamu, abihoone, suvila või aiamaja ehitus- või kasutusloa väljastamist. Praegu pole ehitusregistris küttesüsteemi kohta piisavalt infot.

Teatud kriteeriumitele vastavate tööstus- ja laohoonete, büroohoonete ja garaažide omanikel tuleb enesekontrolli tuleohutusaruande asemel edaspidi korraldada oma objektil tuleohutusülevaatus, mida võib teha seaduses sätestatud kutsetunnistust omav tuleohutuse spetsialist või –ekspert. Muudatuse eesmärgiks on muuta objektidel tehtava ülevaatuse kvaliteet senisest paremaks ja andmed, mis päästeametisse jõuavad, põhjalikumaks.

Looduskaitseliste eesmärkide tõhustamiseks ja tuleohu vähendamiseks lubatakse eelnõu kohaselt edaspidi teha maastikukaitsealadel ning kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel kontrollitud põletamist. Selle muudatuse tõttu muudetakse eelnõuga ka metsaseadust ja looduskaitseseadust.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated tuleb kehtiva seaduse kohaselt mõnel juhul edastada otse häirekeskusele. Eelnõu kohaselt ei ole teate edastus häirekeskusesse kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning päästeamet on andnud asjakohase kooskõlastuse.

Muudatused on planeeritud jõustuma 1. juulil 2020. aastal. Vingugaasianduri kohustus jõustub 1. jaanuaril 2022. aastal.

Laadimine...Laadimine...