19 kommentaari

diplomaat

Vasta kommentaarile

1941. aasta 30. juulil sõlmisid NLiit (Maiski) ja Poola (Sikorski) Londonis vastastikuse koostöölepingu.
Nõukogude pool tunnistas kehtetuks MRP Poolat puudutanud osa. Olukorra teeb huvitavaks see, et 30. juulil olid Poola ja NLiit omavahel sõjajalal...
Poola pagulasvalitsus oli Prantsusmaal, Angers’i linnas, kuulutanud NLiidule sõja 1939. aasta 18. detsembril seoses sellega, et NLiit andis Wilno (Vilniuse) piirkonna üle kolmandale osapoolele, Leedule! (Angers’i deklaratsioon).

ingerlane

Vasta kommentaarile

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20190823-pakt-molotova-ribbentropa-pribaltika-lishilis-nezavisimosti-iz-za-litvy/?utm_source=smi2
Vene pool MRP-st.
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/23/moscow-campaign-to-justify-molotov-ribbentrop-pact-sparks-outcry

arhivaar

Vasta kommentaarile

Läti ja Leedu eeskujul peaks ka Eesti avalikustama välisministeeriumi 1939. aasta arhiivi.

vastutaja

Vasta kommentaarile

Ameerika ajalooprofessor Harry E. Barnes kirjutas 1961. aastal: “Vastutus Saksa-Poola sõja puhkemise eest langes eelkõige Poolale ja Inglismaale ja selle konflikti üleeuroopaliseks sõjaks laienemise eest on vastutav esmajoones Inglismaa. Tema (Hitler) oli Poolale omalt poolt pakkunud küllalt suuri järeleandmisi. Need olid ettepanekud Versailles' lepinguga kindlaksmääratud Poola piiride garanteerimiseks. Tõepoolest, Saksamaa oli see – ja mitte Inglismaa! - , kes bona fide pakkus Poolale 1938/1939 garantiid.“

siis veel liitlased

Vasta kommentaarile

1933. aasta aprillis kohtusid Genfis Saksa propagandaminister Goebbels ja Poola välisminister Beck. Leiti, et Saksamaa ja Poola huvid Ida – Euroopas langevad kokku. Mõlemad riigid võivad oma territoriaalprobleemid lahendada Nõukogude Liidu ja Balti riikide arvelt. Poola võib saada Danzigi koridori eest Leedu ja väljapääsu Mustale merele, Saksamaa pretendeerib Lätile ja Eestile.
1934. aastal ilmus Berliinis E. Von Reibnitzi brošüür „Der deutsch – polnische Ausgleich“.
Selles teatati, et Saksamaa ja Poola ei saa jääda ükskõikseks Kaug – Idas ja NLiidus toimuva suhtes, ja et ühiseks võitluseks kommunismi vastu tuleb luua Poola – Saksa blokk.
Soovitati anda Ukraina ja Leedu Poolale. Saksamaa saab vastutasuks Danzigi koridori, Ülem – Sileesia, Pomorze ja Poznani.
1934. aasta 26. jaanuaril sõlmiti Saksa – Poola mittekallaletungipakt.
Pilsudski aegne Poola oli Saksamaa liitlane ja Pilsudskit kavandati kuni tema surmani 1936. aastal Poola - Saksa ühendarmee etteotsa kallaletungi korral Nõukogude Liidule.
1938. aasta 14. märtsil kutsus Poola Seim rahvast üles marssima Kaunasesse. NLiidu hoiatus takistas plaane ellu viimast. 17. märtsil järgnes Poola ultimatum Leedule, milles nõuti diplomaatiliste suhete sisseseadmist 48 tunni jooksul.

kokkuhoidja

Vasta kommentaarile

Austria keskpanga endine juht Ewald Nowotny ütles oma sõnavõtus, et "Puupäine klammerdumine kokkuhoiupoliitikas (1920-1930) viis massilise tööpuuduseni, demokraatlike institutsioonide lagunemiseni ja ... natsismi katastroofini".

slovakk

Vasta kommentaarile

Näiteks 1968 aasta sündmuste aegu Tšehhoslovakkias sai NLKP peasekretär Brežnev 18. augustil kirja USA president Johnsonilt, milles teatati, et vastavalt Jalta - Potsdami konverentside otsustele kuulub Tšehhoslovakkia NL-i mõjusfääri ja Lääs ei sekku. Mõistagi kehtisid samad kokkulepped ka 1953 aasta sündmuste aegu Ida - Berliinis ja 1956. aastal Ungaris, aga ka 1947. aastal Saksamaa inglise okupatsioonitsoonis toimunud mässu ajal.

siht silme ees

Vasta kommentaarile

Albert Pike kolme maailmasõja kava.
https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
https://parnu.postimees.ee/2351907/palestiina-umbsolm-kas-iii-maailmasoja-pohjus
I maailmasõda pidi hävitama kolm keisririiki - Saksamaa, Austria-Ungari ja Venemaa. Maailmasõja lõppedes pidi Venemaast saama kristlusevastane jõud, mille abil illuminaadid asuksid pealetungile kristlikele riikidele.
II maailmasõda pidi puhkema juutide ja äärmusliku rahvusideoloogia konfliktist, mille tagajärjel tekiks juudi riik ja kasvaks illuministliku poliitika eesmärke täitva Venemaa mõjuvõim.
III maailmasõja pidi põhjustama juutide ja islamimaailma vastasseis.

kavandaja

Vasta kommentaarile

...Mais 1941 peeti San Diegos Kalifornias seminar, mille organiseerisid laevastikule materjali tarnivad suurettevõtted.
Üks esinejaist oli USA Vaikse Ookeani laevastiku ülem admiral James O. Richardson.
Oma ettekandes maailma olukorra kohta seletas ta, et kõige lähemas tulevikus algab Hitleri ja Stalini sõjaline jõuproov. Kuna kumbki nendest suurvõimude sõjavägedest pole kaitset harjutanud, vaid valmistunud rünnakuks, saavutaks see, kes esimesena ründaks, suure ülekaalu.
Admiral jätkas: "Siin tekib dilemma: mis soodustab meie plaane kõige rohkem, kui seda teeb härra Stalin või härra Hitler? Seda on väga kerge lahendada. On vaid tarvis vaadata Euroopa kaarti, et mõista, kui Stalin ootamatult paiskab oma 200 diviisi 10 000 tankiga Hitleri vastu, siis ta purustab Wehrmachti ja tema sõjavägi seisab paari kuuga La Manche ääres ja Gibraltaril.
Kui seevastu Hitler alustab, siis jääb ta kusagil jumal teab millistel Venemaa avarustel toppama, ja Stalinil kulub palju aega tema minema peletamiseks... Seepärast mu härrased, laseme teha Hitleril esimese käigu."
Ühendriikide mereväeminister Frank Knox oli üks kuulajaist. Ta kommenteeris öeldut kohe: "Admiral Richardson on väga täpselt sõnastanud
seda, mida me ootame lähima aja sündmuste arengult maailmas"...

Senaator Harry S. Truman, kellest hiljem sai asepresident ja president, teatas: „Kui me näeme, et Saksamaa hakkab võitu saama, siis peame aitama Venemaad. Aga kui Venemaa saab ülekaalu, siis tuleb meil aidata Saksamaad. Las nad tapavad teineteist nagu jaksavad.” (NY Times, 23.06.1941)

http://en.wikipedia.org/wiki/Percentages_agreement
Üks Stalini – Churchilli saladokument mõjusfääridest.

http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

eurooplane

Vasta kommentaarile

http://www.relay-of-life.org/en/2016/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu/ http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html
http://www.segodnia.ru/content/122342
Hitler kui EU rajaja.

schluss

Vasta kommentaarile

NLiidu välisminister Molotovi läbirääkimised Berliinis 1940. aasta 12. – 13. nov. Hitleri ja Ribbentropiga ebaõnnestusid.
Sakslasi vihastas see, et NLiit rõhutas oma huvisid Läänemerel, sakslaste huvist Afganistanis ja Pärsia lahe piirkonnas ei teinud Nõukogude pool väljagi. NLiit keeldus Kolmikpaktiga (Itaalia, Saksamaa, Jaapan) liitumisest. Sakslastele ei meeldinud, et Põhja – Bukoviina läks NLiidule, sest MRP seda ei käsitlenud. Samuti ei meeldinud sakslastele NLiidu käitumine Baltikumis, sest MRP ei näinud ette riigikorra muutmist ja annekteerimist. Lahkarvamusi oli ka Soome suhtes. Sakslaste arvates pidanuks säiluma „status quo“.

1 2
Laadimine...Laadimine...