Ebavere kaitseala ja Naissaare looduspark saavad uue kaitse-eeskirja

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks ettepaneku kehtestada uus kaitse-eeskiri Ebavere maastikukaitsealale ning Naissaare looduspargile.

Pilt: Scanpix

Ebavere kaitseala ja Naissaare looduspark saavad uue kaitse-eeskirja

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks ettepaneku kehtestada uus kaitse-eeskiri Ebavere maastikukaitsealale ning Naissaare looduspargile.

Ebavere maastikukaitsealal hakatakse kaitsma täiendavaid metsaelupaigatüüpe ning elurikkuse hoidmiseks täiendatakse ka kaitstavate liikide nimekirja, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja.

Kaitseala hõlmab täielikult Natura võrgustikku kuuluva Ebavere loodusala. Ebaveres kaitstakse loodusliku ja ajaloolis-kultuurilise väärtusega Ebavere mäge, laialehiseid metsi ja rohunditerikkaid kuusikuid, karvast maarjaleppa ja varju-püsiklustet ning mitmekesist elustikku.

Kehtestatava eeskirjaga vähendatakse rahvaürituse osalejate piirarvu 30 inimesele, sellest alates on vajalik kaitseala valitseja nõusoleku küsimine rahvaürituse korraldamiseks.

Kaitseala pindala on 39 hektarit. Võrreldes varasemaga väheneb kaitseala pindala 0,1 hektari võrra.

Kuna praegune Naissaare looduspargi kaitsekord ei taga sealsete metsaelupaigatüüpide kaitset, on kavas kehtestada looduspargis 900 hektaril riigimetsas senisest rangem kaitsekord. Muudatus vähendab Viimsi valla maamaksu ligikaudu 3000 eurot aastas. Riigil jääb metsa majanduspiirangute tõttu saamata tulu ligikaudu 9600 eurot aastas.

Naissaar on olnud kaitse all alates 1995. aastast. Alal kaitstakse looduslikke ja pool-looduslikke kooslusi, Natura elupaigatüüpe, kaitsealuseid liike ja maastikuilmet, sealhulgas ajaloolis-kultuurilisi väärtuseid. Saar kuulub tervenisti Natura 2000 alade võrgustikku.

Laadimine...Laadimine...