Töötajate kokkupuude ohtlike kemikaalidega viiakse miinimumini

Kantserogeenid on ained ja valmistised, mis sisse hingamisel, alla neelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Tervis Eesti

Töötajate kokkupuude ohtlike kemikaalidega viiakse miinimumini

Toimetaja: Sandra Lepik

Kantserogeenid on ained ja valmistised, mis sisse hingamisel, alla neelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket.

Valitsus täiendas töökeskkonna keemiliste ohutegurite loetelu ja nende piirnorme, vahendas BNS. 

Muudatustega vähendatakse töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega, et paremini ennetada vähki haigestumist töökeskkonnas kasutatavate keemiliste ainete tõttu. Uued piirnormid hakkavad kehtima jaanuarist 2020.

"Töötajate kokkupuude töökeskkonnas olevate ohtlike kemikaalidega tuleb viia miinimumini. Seetõttu täiendasime ka töökeskkonna keemiliste ohutegurite loetelu vähki tekitavate ainetega, et paremini kaitsta tööstus-, ehitus- ja transpordisektoris töötavate inimeste tervist. Tööandjal on kohustus tagada ohutu töökeskkond, mistõttu peab ta teadma, mis aineid töökeskkonnas esineb ning kaitsma töötajat nende mõju eest," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik. 

Töökeskkonna keemiliste ainete loetelu täiendati uute kantserogeensete ainete, nende piirnormide ja märgetega kokkupuute ohtlikkuse kohta. Muudatused puudutavad 18 keemilist ainet, millega võib kokku puutuda peamiselt tööstuses, ehituses  ja  transpordisektoris. Näiteks lisanduvad uute ainetena loetellu bromoetüleen, kroom(VI)ühendid ja diiselmootorite heitgaasid. Lisaks muutuvad teatud keemiliste ainete piirnormid rangemaks. Näiteks tuleb rangem piirnorm etüleenoksiidile ja hüdrasiinile. Mitmele ainele lisatakse märge, mis näitab, et tegemist on naha kaudu kergesti imenduva ainega. Samuti saab naha kaudu imendumise märke o-toluidiin, mida kasutatakse peamiselt keemiatööstuses. 

Mitmele ainele lisatakse märge, mis näitab, et tegemist on kantserogeense ainega. Näiteks lisatakse märge akrüülamiidile. Samuti lisandub kantserogeensuse märge sissehingatava kristallilise ränidioksiidi ainegruppi kuuluvatele ainetele , milleks on kristobaliit, kvarts ja tridümiit. Neid aineid esineb looduslikult erinevates kivimites, näiteks liivakivis ja neid kasutatakse näiteks ehituses täitematerjalina, keraamikatööstuses keraamiliste glasuuride koostisosana ja mujal. 

Kantserogeenid on ained ja valmistised, mis sisse hingamisel, alla neelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust. 

Vähk on Euroopa Liidu riikides peamine tööga seotud haigus, mis kahjustab töötajate elu ja tervist. Hinnanguliselt on vähk sagedaim tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on vähk arenenud riikides kõigist surmapõhjustest teisel kohal. Lisaks vähile võib kokkupuude kemikaalidega põhjustada ka palju muid tõsiseid tervisehäireid, näiteks hingamisteede haigused ja neuroloogilised häired.

Laadimine...Laadimine...