Algab Haabersti Tervisekeskuse juurdepääsutee ehitus

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse alates esmaspäevast, 11. septembrist aadressil Ehitajate tee 137 asuva Haabersti Tervisekeskuse juurdepääsutee rekonstrueerimistöödega.

Pilt: Scanpix

Algab Haabersti Tervisekeskuse juurdepääsutee ehitus

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse alates esmaspäevast, 11. septembrist aadressil Ehitajate tee 137 asuva Haabersti Tervisekeskuse juurdepääsutee rekonstrueerimistöödega.

Tööde eesmärgiks on parema juurdepääsu tagamine tervisekeskusele. Tööde mahus rajatakse juurdepääsule 4,5m laiune asfaltkattega sõidutee, paigaldatakse äärekivid ning rajatakse sajuveekanalisatsioon ja LED tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Ehitajate tee 137 juurdepääsutee rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ. Ehitustöid teostab ALTOS Teed OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 66 000 € ning tööde lepinguline tähtaeg on 31. oktoober 2017.

Ehitustööde ajal on teelõik tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Laadimine...Laadimine...