Alustatakse Tallinna Läänemere Gümnaasiumile parkimiskohtade rajamisega

Esmaspäeval, 5. novembril alustatakse Narva maantee äärde aadressil Vormsi tn 3 asuva Tallinna Läänemere Gümnaasiumi esisele alale parkimiskohtade ja ülekäigukoha rajamisega.

Pilt: Scanpix

Alustatakse Tallinna Läänemere Gümnaasiumile parkimiskohtade rajamisega

Toimetaja: Kairi Ervald

Esmaspäeval, 5. novembril alustatakse Narva maantee äärde aadressil Vormsi tn 3 asuva Tallinna Läänemere Gümnaasiumi esisele alale parkimiskohtade ja ülekäigukoha rajamisega.

Tööde käigus rajatakse "Kose tee" bussipeatuse piirkonda ohutussaarega reguleerimata ülekäigurada ning Tallinna Läänemere Gümnaasiumi teenindamiseks rajatakse Narva maanteele 11 parkimiskohaga betoonkivisillutisega parkimistasku. Ülekäigurajale rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse braikivid. Korrastatakse "Kose tee" linnast väljuva suuna bussipeatuse ooteplatvorm ning lisaks rajatakse sademeveekanalisatsioon.

Käesoleval aastal on kavandatud sademeveekanalisatsiooni rajamine ning teedeehituslike töödega jätkatakse 2019.aasta kevadel.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on tegemist kauaoodatud ja tänuväärse remondiobjektiga, mille tulemusel muutub turvalisemaks õpilaste transport kooli ja koju ning pimedal ajal on Narva maanteed ületavad jalakäijad sõidukijuhtidele paremini nähtavad.

Parkimisala rajab Tallinna Kommunaalameti tellimusel Infraroad OÜ, projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Ehitustööde lepinguline maksumus on 318 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31. mai 2019.

Ehitustööde ajal on liiklus Narva maantee ja Kose tee ristmiku piirkonnas piiratud. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Laadimine...Laadimine...