Esmaspäeval algavad Lagle pst. rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse alates esmaspäevast, 11. septembrist Lagle puiestee rekonstrueerimistöödega. Tööde eesmärgiks on jalakäijatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, parkimisvõimaluste parendamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine

Pilt: Scanpix

Esmaspäeval algavad Lagle pst. rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse alates esmaspäevast, 11. septembrist Lagle puiestee rekonstrueerimistöödega. Tööde eesmärgiks on jalakäijatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, parkimisvõimaluste parendamine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine

Rekonstrueeritava Lagle puiestee pikkus on 115 meetrit ning ehitustööde mahus rajatakse tänavale 5,0m laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning 2,0m laiune asfaltkattega kõnnitee. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnis. Parkimisvõimaluste parandamiseks rajatakse 35 parkimiskohta. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Lagle puiestee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Reaalprojekt OÜ. Ehitustöid teostab ALTOS Teed OÜ ja ehitustööde lepinguline maksumus on ca 167 000 €. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 3. november 2017.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Laadimine...Laadimine...