Euroopa Komisjon esitas kava liikluse muutmiseks ohutumaks ja puhtamaks

Euroopa Komisjon tutvustas meetmete paketti, mille eesmärk on muuta liiklus Euroopa Liidus ohutumaks ja sõidukid vähem saastavaks, leida uusi tehnoloogialahendusi ning toetada EL-i majanduse konkurentsivõimet.

Pilt: Svetlana Aleksejeva/ pilt on illustreeriv

Euroopa Komisjon esitas kava liikluse muutmiseks ohutumaks ja puhtamaks

Euroopa Komisjon tutvustas meetmete paketti, mille eesmärk on muuta liiklus Euroopa Liidus ohutumaks ja sõidukid vähem saastavaks, leida uusi tehnoloogialahendusi ning toetada EL-i majanduse konkurentsivõimet.

"Täna esildatud uued kohustuslikud ohutussüsteemid aitavad vähendada õnnetusjuhtude arvu ning sillutavad teed isejuhtivatele ühendatud automaatsüsteemidele," ütles Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de volinik Elżbieta Bieńkowska pressiteate vahendusel, vahendas BNS.

Euroopa Komisjon tegi oma kolmandas liikuvusteemalises meetmetepaketis liiklusohutuse tagamiseks ettepaneku varustada uued sõidukimudelid täiustatud ohutussüsteemidega, näiteks täiustatud hädapidurdussüsteemi ja sõidureas püsimise abisüsteemiga. Lisaks aitab Komisjon liikmesriikidel ohtlikke maanteelõike süstemaatiliselt kindlaks teha ja investeeringuid paremini suunata.

Kuigi liiklussurmade arv on alates 2001. aastast vähenenud rohkem kui poole võrra, kaotas 2017. aastal Euroopa Liidu teedel elu ikkagi 25 300 inimest ja veel 135 000 sai rängalt vigastada. Neljapäeval tuvustatud meetmed aitavad saavutada EL-i pikaajalist eesmärki - viia inimohvrite ja rängalt vigastatute arv aastaks 2050 nulli lähedale.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañete sõnul peavad kõik majanduse sektorid aitama kaasa Pariisi kokkuleppest tulenevate kliimakohustuste täitmisele. "Seepärast teemegi esimest korda EL-i normide kohta ettepaneku, mille eesmärk on suurendada kütusetõhusust ja vähendada uute raskeveokite põhjustatavat heidet. Nende normide abil on Euroopa tööstusel võimalik kindlustada oma praegust juhtpositsiooni innovaatiliste tehnoloogialahenduste alal," tõdes volinik.

Liikluses tekkiva CO2-heite vähendamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kehtestada esimest korda raskeveokitele CO2-heite normid. 2025. aastal peab uute veokite CO2-heide olema 15 protsenti väiksem kui 2019. aastal. Ettepaneku kohaselt peaks 2030. aastaks see näitaja olema vähemalt 30 protsenti väiksem kui 2019. aastal.

Ühtlasi võimaldavad sellised eesmärgid veoettevõtjatel tänu väiksemale kütusetarbimisele oluliselt vähendada ka kulusid, hinnanguliselt 25 000 eurot viie aastaga. Et CO2-heidet veelgi vähendada, lihtsustab Komisjon aerodünaamilisemate veokite konstrueerimist ja täpsustab rehvide märgistamist. Peale selle tuleb Komisjon välja põhjaliku akusid käsitleva tegevuskavaga, mis võimaldab Euroopas luua konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku akude ökosüsteemi.

Kuna autod ja muud sõidukid on üha rohkem varustatud juhiabisüsteemidega ja täisautonoomsete sõidukite turuletulek on üksnes aja küsimus, siis tutvustas Euroopa Komisjon neljapäeval strateegiat, mille eesmärk on muuta Euroopa täisautomaatsete ja ühendatud liikuvussüsteemide turu liidriks. Tänu uuelaadsele koostööle maanteekasutajate vahel muutub transport ohutumaks, keskkonnasäästlikumaks ja odavamaks ning eakamatele ja vähenenud liikumisvõimega inimestele kättesaadavamaks.

Lisaks tegi Komisjon ettepaneku luua täielikult digitaalne transpordiandmete vahetamise keskkond, et vähendada bürokraatiat ja soodustada logistikateabe digitaalset vahetamist.

Lisaks korraldatakse Euroopa ühendamise rahastu kaudu projektikonkurss, mille raames eraldatakse liikmesriikides liiklusohutust, digitaliseerimist ja mitmeliigilist transporti edendavatele projektidele 450 miljonit eurot. Konkurss kestab 24. oktoobrini 2018.

Laadimine...Laadimine...