Gildi tänava taastusremont algab 14. mail

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ 14. mail Gildi tänava taastusremonttöödega, kus lisaks tee-ehituslikele töödele uuendatakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik.

Pilt: Scanpix

Gildi tänava taastusremont algab 14. mail

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ 14. mail Gildi tänava taastusremonttöödega, kus lisaks tee-ehituslikele töödele uuendatakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik.

Tööde käigus uuendatakse tänava sõidu- ja kõnniteede asfaltkate, korrigeeritakse liikluskorraldust, korrastatakse töömaale jäävad kaevud, asendatakse lagunenud äärekivid uutega ning korrastatakse haljasalad. Lisaks parendatakse tänava sajuvee ärajuhtimise lahendust.. Ehitustööde maksumus on 251 000 eurot. Ehitustööd lõpetatakse 15. juuniks.

Liiklejatel palutakse järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!

Laadimine...Laadimine...