Lumesadu jätkub hommikuni

Jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja olla eriti tähelepanelikud treppidel ja sõiduteede ületamisel. Sõidukijuhtidel palutakse olla liikluses tähelepanelikud ning anda teed lume- ja  libedustõrjetöid teostavatele teehooldusmasinatele.

Pilt: Scanpix

Lumesadu jätkub hommikuni

Jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja olla eriti tähelepanelikud treppidel ja sõiduteede ületamisel. Sõidukijuhtidel palutakse olla liikluses tähelepanelikud ning anda teed lume- ja  libedustõrjetöid teostavatele teehooldusmasinatele.

Täna hommikul oli Tallinn-Harkus lumekatte paksus 10 cm ja prognoosi kohaselt jätkub lumesadu hooti kuni homme varahommikuni.  Tallinna Kommunaalameti lepingupartneritel on lume- ja libedusetõrje tööde teostamisel töös  ahk-puisturid ja multifunktsionaalset traktorid ning lisaks muu spetsiifiline talvine tänavapuhastustehnika.

Jätkuvalt toimub sõiduteede kiirendus- ja aeglustusradade ning tagasipöörete ala laiendamine. Traktorid puhastavad lumest jalgratta- ja jalgteid. Käsitööbrigaadid puhastavad ülekäike ja ühissõidukite peatuste ootealasid.

Jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja olla eriti tähelepanelikud treppidel ja sõiduteede ületamisel.

Õhtune tipptund liikluses ja lumekoristustööd Tallinna tänavatel toimuvad tänaseid ilmaolusid arvestades üheaegselt. Sõidukijuhtidel palutakse olla liikluses tähelepanelikud ning anda teed lume- ja  libedustõrjetöid teostavatele teehooldusmasinatele. Sõidukite parkimisel tuleb lähtuda liikluseeskirja nõuetest ja parkida võimalusel nii, et ei takistata teede ning kõnniteede hooldustöid.

Tallinna Kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libeduse tõrjet tuleb teostada mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka päeva jooksul. 

Tallinna territooriumil tuleb kõnniteedel lume ja libeduse tõrjumisel kasutada 2-6 mm läbimõõduga sõelmeid. Soola kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud.

Ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt eemaldada. Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustuseks on muuhulgas korraldada ka õigeaegsed lumekoristustööd. Juhul, kui ehitise valdajatel on vaja professionaalsete katusepuhastajate abi või rentida tõstukit, võib helistada Tallinna abitelefonile 1345.

Libedusetõrje teostamiseks puistati möödunud ööpäeval linnatänavatele 201 t kloriide ning jalg- ja jalgrattateedele 11 t sõelmeid. 32 käsitööbrigaadi (73 inimest) teostasid ühissõidukite peatuste ootealade, treppide ja ülekäikude hooldust.  Vanalinnast ja kesklinnast veeti välja 525 m3 lund. Lumevedu jätkub.

 

Laadimine...Laadimine...