Majanduskomisjon: taksod ja kokkuleppeveod on erinevad asjad

Riigikogu majanduskomisjoni hinnangul ei saa traditsioonilist taksoteenust ja infotehnoloogilise platvormi kaudu toimivaid kokkuleppevedusid võrrelda, mistõttu erinevad ka neile esitatavad nõuded.

Pilt: Scanpix

Majanduskomisjon: taksod ja kokkuleppeveod on erinevad asjad

Riigikogu majanduskomisjoni hinnangul ei saa traditsioonilist taksoteenust ja infotehnoloogilise platvormi kaudu toimivaid kokkuleppevedusid võrrelda, mistõttu erinevad ka neile esitatavad nõuded.

Majanduskomisjoni poole pöörus õiguskantsler, kes soovis selgitust, millega on põhjendatud, et taksoveoteenuse osutajatele esitatakse erinevad nõuded sõltuvalt sellest, kas taksovedu korraldatakse infoühiskonnateenuse vahendusel või traditsioonilisel viisil.

Küsimus tekkis seoses läinud aasta 1. novembril jõustunud ühistranspordi seaduse muudatustega, mis kehtestas traditsioonilise taksoteenuse osutaja sõidukile nõuded teenuse kvaliteedi, sõitjate mugavuse ja keskkonnasäästlikkuse tagamiseks. Kuivõrd sarnased nõuded ei rakendu infoühiskonna teenuse vahendusel korraldataval taksoveol kasutatavale sõidukile, leidis õiguskantsler, et tegemist võib olla põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise printsiibi rikkumisega.

Majandukomisjoni hinnangul ei taga kokkuleppeveo kvaliteeti kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud kvaliteedinõuded. Kokkuleppeveo korras takso tellimisel on kliendil erinevalt traditsioonilisest taksoveost võimalik enne sõiduki saabumist teada saada auto mudel ja näha ka auto välimust, seega kliendil on olemas esmane informatsioon sõiduki seisundist ja kvaliteedist. Valiku teenuse osutamiseks kasutatavate sõidukite puhul teeb tarbija, kes ei pruugi alati soovida uut autot.

Ainult traditsioonilise taksoteenuse pakkujad võivad kasutada ühissõidukirada ja parkida taksopeatuses, mis tähendab, et nad eristuvad linnaruumis teistest sõidukitest ka visuaalselt, märkis komisjoni esimees Sven Sester.

Samuti on kõigil taksoveo teenuse osutajatel lähtuvalt oma soovist ja sõiduki omadustest võimalik valida, kas ta osutab traditsioonilist taksovedu või kokkuleppevedu.

Kokkuleppeveoks on seaduses kehtestatud mõnevõrra vähem reegleid, kuid see tuleneb teenuse osutamise sihtgrupist ja selle eripärast – üks peamistest eesmärkidest oli võimaldada isikutel oma isikliku autoga, mis nagunii liikluses osalevad, taksoteenuse osutamist.

Laadimine...Laadimine...