Max Kaur: bussiliin Tallinn- Mustvee - Alatskivi peab jätkama, kuni leiame alternatiivid

Mustvee linnapea Max Kaur ei nõustu Eesti Bussi otsusega sulgeda oktoobrist kaugbussiliin Tallinn-Rakvere-Roela-Mustvee-Kallaste-Alatskivi. 

Pilt: Erakogu
Liiklus Eesti

Max Kaur: bussiliin Tallinn- Mustvee - Alatskivi peab jätkama, kuni leiame alternatiivid

Mustvee linnapea Max Kaur ei nõustu Eesti Bussi otsusega sulgeda oktoobrist kaugbussiliin Tallinn-Rakvere-Roela-Mustvee-Kallaste-Alatskivi. 

"Eesti Bussi juhatuse liige Age Käos teatas kirjas Harjumaa ühistranspordikeskusele, Tallinna transpordiametile, Jõgeva, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maavalitsusele liini 592 sulgemisest alates käesoleva aasta oktoobrist. Põhjuseks tõi ta reisijate vähesuse ja vajaduse optimeerida liinivõrku. Liiniluba on antud 2020. aasta 31. märtsini," kirjutab Mustvee linnapea Max Kaur.
 

Mustvee linnavalitsus, Avinurme ja Kasepää vallavalitsus toonitasid Kauri sõnul pöördumises Eesti Bussi, riigihalduse ministri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maavalitsuste ning teiste institutsioonide poole, et liini sulgemine halvendab oluliselt Mustvee linna, Avinurme ja Kasepää valla elanike liikumisvõimalusi olukorras, kus alternatiive juurde ei tule. "Sulgemisotsus halvendab transpordiolusid ka Saare ja Lohusuu valla elanikele," lisas Kaur.

 

"Vedaja jätab liini sulgedes arvesse võtmata, et reedel ja pühapäeval ning pühade-eelsetel päevadel on sõitjaid piisavalt. Sõidan ka ise kõnealuse bussiga tihti Tallinnasse. Kavandatav bussiliini sulgemine annab järjekordse panuse ääremaastumise süvenemisse ning elukvaliteedi langemisse regioonis. Eriti hull on asi vähekindlustatud inimeste jaoks. Tegelikult saadetakse sõnum ühistranspordi hääbumisest ja perspektiivitusest meie piirkonnas," jätkab Kaur.

 

Kauri hinnagul tuleb nõustuda Avinurme vallavanem Aivar Saarelaga, et Avinurme piirkonna jaoks on see väga vajalik liin. "Saarela leiab, et see on Avinurme ainus bussiühendus pealinnaga. Sellega on võimalik Avinurmest minna perearstile ja tulevasse vallakeskusesse Mustveesse asju ajama. Et mõne tunni pärast jälle tagasi sõita. Tallinna õppima suundunud noortele on see ainus võimalus reedel ja laupäeval nädalavahetuseks koju saada ja pühapäeva õhtul jälle pealinna sõita," märkis Kaur.

 

"Nii Mustvee, Avinurme, Lohusuu, Kasepää kui  ka Saare omavalitsused tegid ettepaneku leida kompromissina võimalus jätta liin alles kas või ajutiselt," kirjutab Kaur.

 

"Pean otstarbekaks hoida liini töös kuni 2018. aasta 31. märtsini, mis võimaldaks haldusreformi järgselt tekkival Mustvee vallal teha esialgsed otsused ühistranspordi kujundamiseks ning kindlustada elanikele mõistlik ühendus Rakvere ja Tallinnaga," lõpetab Kaur, kelle sõnul kavandatakse läbirääkimisi riigi ja omavalitsustega liini tegevuse toetamise võimaluste üle.

  

Laadimine...Laadimine...