Mustakivi Lasteaia juurdepääsutee rekonstrueeritakse

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse reedel, 31. mail aadressil Kivila tänav  9 asuva Tallinna Mustakivi Lasteaia juurdepääsutee rekonstrueerimistöödega.

Pilt: Scanpix

Mustakivi Lasteaia juurdepääsutee rekonstrueeritakse

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse reedel, 31. mail aadressil Kivila tänav  9 asuva Tallinna Mustakivi Lasteaia juurdepääsutee rekonstrueerimistöödega.

Ehitustööde lepinguline maksumus on umbes 272 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019. Juurdepääsutee laienduse rajamise projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ. Ehitustöid teostab Infraroad OÜ.

Ehitustööde käigus rajatakse Kivila tn 5 ja Kivila tn 9 vahelises lõigus 5 meetri laiune asfaltkattega sõidutee ning 2,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Rajatavale kergliiklusteele rajatakse ühendusteed Tondiloo pargi teedega ning Moskva puiesteega. Lasteaia teenindamiseks rajatakse sillutiskattega parkimistaskud – kaheksa pikisuunalise parkimiskohaga ning neli ristisuunalise parkimiskohaga. Lasteaia värava ette rajatakse tagasipöördering. Lisaks rajatakse neli parkimiskohta Kivila 5 kortermaja piirkonda. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus, ning liikluse rahustamiseks künnis.

Palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Laadimine...Laadimine...