2 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Luuka evangeelum 24:Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile
36 Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel
ja ütles neile: „Rahu olgu teile!”
37 Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat.
38 Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks
sellised kahtlused tõusevad teie südames?
39 Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise!
Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid,
nõnda nagu te minul näete olevat!”
40 Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.
41 Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid,
ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?”
42 Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala,
43 ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all.

Johannese evangeelium 14:Jeesus julgustab jüngreid
1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis
oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?
3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle
tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus
olen mina.
4 Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
5 Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me
siis võime teada teed?”
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
7 Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te
tunnete teda ja olete teda näinud.” 11 Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu
muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu.

Pauluse esimene kiri korintlastele 15:3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka
ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on
kirjutatud pühades kirjades,
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles
pühade kirjade järgi
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile
kaheteistkümnele,
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale,
kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on
läinud magama;
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile
apostlitele.
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule.

Pauluse kiri galaatlastele 4:4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest,
sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse
oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”
7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg,
siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Esimene Moosese raamat 3:21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele
nahkriided ning pani neile selga.

Esimene Moosese raamat 18:Iisaki sündimise tõotus
1 Ja Issand ilmutas ennast temale Mamre tammikus, kui ta istus
telgi ukse ees kõige palavamal päevaajal.
2 Ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, kolm meest seisid
ta ees. Ja nähes neid, tõttas ta telgi ukse juurest neile vastu
ja kummardas maani
3 ning ütles: „Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine
oma sulasest mööda!

Esimene Moosese raamat 32:25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga,
kuni hakkas koitma.
26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi
tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta
heitles temaga.
27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema
vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!”
28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas:
„Jaakob.”
29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu
Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled
võitnud!”
30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta
vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal.
31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles:
„Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu
hing!”

Psalmid (Laulud)99:Jumala truudus Iisraeli vastu
1 Issand on kuningas!
Värisegu rahvad!
Ta istub keerubite peal.
Vabisegu maa!
2 Issand on suur Siionis
ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.

Jesaja 6:Prohveti kutsumine
1 Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat
suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast
seina.
2 Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba:
kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta
lendas.
3 Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on
vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!”
4 Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus
suitsuga.

5 Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et
ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel;
sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.”

Hesekiel 1:26 Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi,
mis paistis safiirikividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle
aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli
välimuselt inimese sarnane.

Laadimine...Laadimine...