RB Rail: plaanime endiselt Rail Balticu õigeaegset valmimist

"Kuna Rail Balticu projekteerimine on käimas, siis sellest tulenevalt on planeerijatel rohkem teada detaile, millega peab projekti elluviimisel arvestama. Kõigi riikide Rail Balticu kulud ajakohastatakse pärast detailse tehnilise projekti valmimist 2021. aastal," kinnitas RB Raili finantsjuht Ignas Degutis.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

RB Rail: plaanime endiselt Rail Balticu õigeaegset valmimist (2)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kuna Rail Balticu projekteerimine on käimas, siis sellest tulenevalt on planeerijatel rohkem teada detaile, millega peab projekti elluviimisel arvestama. Kõigi riikide Rail Balticu kulud ajakohastatakse pärast detailse tehnilise projekti valmimist 2021. aastal," kinnitas RB Raili finantsjuht Ignas Degutis.

Kuigi Rail Balticu Balti riikide audit toob välja riske projekti lõpptähtaja saavutamise ja eelarve osas, jääb ühisettevõtte RB Raili sihiks endiselt projekti valmimine 2026. aastaks, vahendas BNS. 

RB Rail AS on 2019. aastal korraldatud Eesti, Läti ja Leedu riigikontrollide ühise Rail Balticu auditi tulemustega tutvunud.

"Usaldame ja austame täielikult sõltumatute auditeerimisasutuste ühise auditi tulemusi," ütles RB Raili ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna. "Oleme pühendunud projekti elluviimisele ja juba alustanud vajalike meetmete rakendamist, et teha muudatusi auditi käigus välja toodud valdkondades."

Projekti juhtimise rollid on paigas

Auditis jõuti järeldusele, et Rail Balticu projekti juhtimise rollid, ülesanded ja protseduurid olid enamasti paika pandud, kuid siiski esineb projekti juhtimises ebaefektiivsust, mis võib viia selleni, et projekti elluviimisel ületatakse kokkulepitud eelarvet ja ajakava, teatas riigikontroll teisipäeval.

Driksna märkis, et RB Raili sihiks jääb sellele vaatamata Rail Balticu valmimine aastaks 2026. "Peamised tingimused selle eesmärgi saavutamiseks on otsustusprotsesside korrigeerimine projekteerimis- ja ehitusetapis ning rahastuse õigeaegsus. Kui need eeltingimused on täidetud, saab Rail Baltic õigeks ajaks valmis," ütles Driksna.

Auditiasutused leidsid, et ehkki kõik kolm Balti riiki on arvestanud Rail Balticu projektiga riigieelarve planeerimisel, ei ole ükski riik teinud pikaajalisi ehk projekti lõpuni rahastamise prognoose. Samuti ei ole riigid ametlikult heaks kiitnud stsenaariume, kuidas tagada projekti omafinantseering juhul, kui projekti elluviimise kulud on prognoositust suuremad ja/või Euroopa Liidu kaasrahastus on prognoositust väiksem.

"Kuna Rail Balticu projekteerimine on käimas, siis sellest tulenevalt on planeerijatel rohkem teada detaile, millega peab projekti elluviimisel arvestama. Kõigi riikide Rail Balticu kulud ajakohastatakse pärast detailse tehnilise projekti valmimist 2021. aastal ning viiakse läbi ka täiendavaid uuringuid reisijate- ja kaubavoogude kohta," ütles Degutis.

Hangete läbiviimiseks on arendatud nõuetekohased reeglid

Ta lisas, et samal ajal peab arvestama ka võimalustega projektide maksumuse vähenemiseks, seda läbi konsolideeritud ühishangete ja nutikate insenerilahenduste rakendamise.

Rääkides auditeerimisaruandes viidatud eelarvetoetuse suurendamisest esimese toetuslepingu alusel, rõhutas Degutis, et 17. detsembril muutsid Balti riikide ühisettevõte ja Euroopa Komisjon esimest toetuslepingut ning ajakohastasid rahastatavate tegevuste loetelu ja ulatust. "Sellega on kõik kavandatud tegevused kooskõlas esimese toetuslepingu olemasolevate rahaliste vahendite ja ajakavaga," märkis ta.

Audit kinnitas, et RB Rail AS on hangete läbiviimiseks ja lepingute haldamiseks välja arendanud nõuetekohased reeglid. Lisaks kinnitas audit, et regulatsioone rakendatakse õiguspäraselt.

Ettevõtte teatel on tegemist olulise järeldusega, mis kinnitab, et RB Rail korraldab avalikke hankeid nõuetekohaselt. Ometi esitatakse auditis valdkonnad, kus RB Rail AS peaks parendama nii regulatsiooni kui selle rakendamist, et saavutada hanke- ja lepingute sõlmimise protsessis veelgi kõrgem kvaliteet.

Hange ajakava koostamiseks

"Sellest tulenevalt töötab RB Rail AS 2020. aasta märtsiks välja uue sisemise protseduuri hankekomitee liikmete ja välisekspertide valimiseks, samuti uue regulatsiooni turu eeluuringute läbiviimise kohta," märkis ühisettevõte.

Audit rõhutas riskijuhtimissüsteemi olulisust, mis hõlmab kõiki projekti huvigruppe. Auditis jõuti järeldusele, et RB Rail on tuvastanud, hinnanud ja prioritiseerinud projekti elluviimisega seotud riskid. Siiski juhib audit õiglaselt tähelepanu vajadusele kasutada ühtset riskijuhtimissüsteemi, mis oleks lisatud ka igapäevastesse toimingutesse.

Ühtse riskijuhtimise arendamiseks on RB Rail AS teinud hanke planeerimise, ajakava koostamise, aruandluse ja riskijuhtimise tarkvara kasutusele võtmiseks. "Selle abil tagatakse ajakava ja eelarve kõikehõlmav jälgimine projekti elutsükli vältel ning see võimaldab muudatuste, võimalike probleemide ja riskide hõlpsa avastamise ning ennetamise. Planeerime süsteemi rakendada 2020. aasta juulis," märkis RB Rail.

Rail Balticu projekt näeb ette kahe rööpapaariga, 870 kilomeetri pikkuse Euroopa standardlaiusega 1435 millimeetrit elektrifitseeritud raudtee ehitamise Tallinnast Leedu-Poola piirini.

Auditi kohta loe täpsemalt siit

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...