Riigikohus: juhiloa aegumine ei tähenda sõiduõiguse puudumist

Riigikohus tegi hiljuti otsuse, et aegunud juhiloaga sõitmine ei tähenda sõiduõiguse puudumist, vaid üksnes seda, et dokument jäi õigel ajal uuendamata.

Pilt: Scanpix

Riigikohus: juhiloa aegumine ei tähenda sõiduõiguse puudumist

Riigikohus tegi hiljuti otsuse, et aegunud juhiloaga sõitmine ei tähenda sõiduõiguse puudumist, vaid üksnes seda, et dokument jäi õigel ajal uuendamata.

Kehtiv liiklusseadus tunneb lisaks juhtimisõiguse peatamisele, äravõtmisele ja kehtetuks tunnistamisele ka juhtimisõiguse peatumist, mis tähendab mootorsõiduki juhtimise ajutist keelamist juhul, kui lõpeb juhiloa kehtivusaeg või kui saabub juhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev, kirjutas ERR.

Samal ajal määratleb liiklusseadus ka juhtimisõiguse mõiste, mille kohaselt võib mootorsõidukit juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.

"Eeltoodu tähendab, et kuigi Werneri juhtimisõigus oli tõepoolest liiklusseaduse alusel peatunud, ei toonud see kaasa juhtimisõiguse kaotamist, kuivõrd liiklusseadus ei nimeta seda nn negatiivse asjaoluna, mis välistaks isiku juhtimisõiguse," märkis kohus.

Kolleegium ei pea võimalikuks liiklusseaduse tõlgendamist selliselt, et juhtimisõiguse kaotab isik ka juhiloa kehtivusaja lõppemisel, sest liiklusseaduse kohaselt tingib juhtimisõiguse peatumine vaid juhtimise ajutise keelamise, mida on juba keeleliselt raske samastada juhtimisõiguse äravõtmise või kehtetuks tunnistamisega, ning teiseks ületaks selline lähenemine ka karistusõiguses lubatud tõlgenduspiire.

Laadimine...Laadimine...