1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Peetruse esimene kiri4
4
Kristlase elust ja kannatusest
1 Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama
meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast,
2 nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike
himude, vaid Jumala tahtmise järgi.
3 Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate
tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises,
prassimistes, joomingutes
ja sündsusetutes ebajumalateenistustes.
4 Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa
sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid,
5 nemad, kes peavad aru andma sellele, kes on juba valmis tulema
kohut mõistma elavate ja surnute üle.
6 Sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et
nende üle mõistetaks kohut küll nagu inimeste üle lihas, aga nad
elaksid vaimus nagu Jumal.

7 Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained
palveteks.
8 Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus
katab kinni pattude hulga”.
9 Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata!
10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu
Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi
teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal
saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus
ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

12 Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid
pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast,
13 vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste
osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel.
14 Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast,
sest siis hingab teie peal kirkuse Vaim, Jumala Vaim.
15 Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või
kurjategijana või teiste ellu sekkujana!
16 Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale
au selle nimega!
17 Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui
esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda
Jumala evangeeliumi?
18 Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub jumalakartmatu
ja patune?
19 Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi,
usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.

Laadimine...Laadimine...