Tallinna Kassisaba asumis kehtib piirkiirus 30 km/h

Alates sellest nädalast on Tallinna kesklinnas kehtestatud Kassisaba asumi kõigil kvartalisisestel teedel piirkiiruseks 30 km/h, magistraalteedel kiirusepiirang ei muutunud. 

Pilt: Ilja Matusihis

Tallinna Kassisaba asumis kehtib piirkiirus 30 km/h

Toimetaja: Toomas Raag

Alates sellest nädalast on Tallinna kesklinnas kehtestatud Kassisaba asumi kõigil kvartalisisestel teedel piirkiiruseks 30 km/h, magistraalteedel kiirusepiirang ei muutunud. 

"Ohutute liikluslahenduste ja nende rakendamise tulemusena turvalisema linnaruumi loomine Kesklinna asumites on meie prioriteet. Koostöös linna transpordiametiga kaalusime põhjalikult võimalust viia ellu ettepanek, mis on korduvalt kõlanud kohtumistel Kassisaba elanikega – vähendada sõidukite piirkiirus kvartalisisestel teedel 30 kilomeetrini tunnis. See on nüüd liikluse rahustamise meetmena heakskiidu saanud ja Kassisabas ka kehtestatud," selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

Piirang ei puuduta magistraalteid, vaid üksnes väiksemaid, asumis paiknevaid kvartalisiseseid tänavaid, mis moodustavad osa kogukondlikust elukeskkonnast ja mõeldud ennekõike kohaliku liikleja jaoks.

"Paraku kasutatakse sageli ka kvartalisiseseid teid kiiremaks kohale jõudmiseks või teekonna lühendamiseks. Just seetõttu oligi vaja liiklust rahustada. Selleks on lisaks piirkiiruse alandamisele rajatud ka teekünniseid ja tõstetud ristmikke. Piirkiirust on varemgi kvartalisisestel tänavatel vähendatud," lisas Anu Aus.

 

Laadimine...Laadimine...