Tallinna linn annab korteriühistutele maad parkimiseks

Tallinna linnavalitsus annab korteriühistutele maad parkimiskitsikuse leevendamiseks.

Pilt: Scanpix

Tallinna linn annab korteriühistutele maad parkimiseks

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinna linnavalitsus annab korteriühistutele maad parkimiskitsikuse leevendamiseks.

"Korterelamute hoovialade korrastamise raames on seatud parkimiskohtade rajamiseks linna maale korteriühistute kasuks isiklikud kasutusõigused," ütles Võrk.

"Seeläbi on parkimiskohtade nappuse leevendamiseks elanike sõidukite tarvis rajatud korterelamute juurde 80 parklat, kokku üle 2000 täiendava parkimiskoha ning neid tuleb üha juurde - näiteks seatakse homsel linavalitsuse istungil linna omandis olevale Seebi tn 32b kinnisasjale isiklik kasutusõigus Seebi tn 26 korteriühistu kasuks," märkis ta.

Eelnõu kohaselt otsustab linnavalitsus seada isikliku kasutusõiguse Seebi tn 26 korteriühistu kasuks linna omandis olevale Seebi tn 32b kinnisasjal paiknevale parkimisalale pindalaga 300 ruutmeetrit. Tasuta isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat.

Seebi tn 26 korteriühistu ehitas 21 parkimiskohaga parkimisala välja eelmisel aastal projekti "Hoovid korda" raames. Korteriühistu võtab endale kohustuse hoida omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras ning tagada sellel aastaringselt heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale.

"Hoovid korda" raames on 13 aastaga heakorrastatud kokku üle 1200 korterelamute hooviala ning selleks on linnaeelarvest eraldatud kokku üheksa miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...