Tallinnas jätkub töine suvi

Tallinna Kommunaalamet tegi vahekokkuvõtte  suurematest töös olevatest tee-ehitus ja kommunaalobjektidest Tallinnas. 

Pilt: Scanpix

Tallinnas jätkub töine suvi

Tallinna Kommunaalamet tegi vahekokkuvõtte  suurematest töös olevatest tee-ehitus ja kommunaalobjektidest Tallinnas. 

Tammsaare pargis valmis augustikuu alguses Rahvusooper Estonia kinnistul asuv parkla. Käesoleval ajal toimuvad teatri kõrval asuvate treppide korrastustööd, pargis asuvate tehnovõrkude ehitustööd ning haljastuse hoolduslõikustööd.

Tammsaare pargi rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni mahtudes on ettenähtud 1905.a. revolutsiooni monumendi teisaldamise Uue turu platsilt Teatrite aeda. Täna hommikul alustati mälestusmärgi uude asukohta ümbertõstmist.

Töid teostab RTS Infraehitus OÜ. Tööde teostamise tähtaeg on 02.07.2018.

Haabersti ringristmiku rekonstrueerimistööd said alguse 2. mail Õismäe teele uue ühistranspordi peatuse, ülekäigukoha ja kõnnitee rajamisega. Juulist kuni novembrini on Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde teostamisega seotult Ehitajate tee ringristmiku poolne ots täielikult suletud, et forsseerida jalakäijate tunneli ning ringristmikku ületava viadukti valmimist. Ehitajate teele saab sel perioodil Paldiski maantee ja Õismäe tee kaudu. Jalakäijate tunnel Paldiski maantee alla rajatakse koos sõiduteeosa rekonstrueerimistöödega kahes etapis. Paldiski maantee mõlema sõidusuuna sõidu- ja kõnniteede põhiline kasutusvalmidus on planeeritud saavutada 2017. aasta sügiseks. Viadukti, Rannamõisa tee ning Ehitajate tee rekonstrueerimistööde lõpetamise tähtaeg on 2018. aasta suvi.

Kloostrimetsa tee taastusremondi (Lükati tee - Pärnamäe tee) Tööde käigus uuendatakse sõidutee asfaltbetoonkate ning korrastatakse teepeenrad. Kloostrimetsa tee 52 ja Kloostrimetsa tee 56a esistele ülekäiguradadele rajatakse spetsiaalvalgustus. Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee ristmikule rajatakse liiklussaar Pärnamäe teelt (Viimsi poolt) vasakpööret sooritavate autode suunamiseks. Kloostrimetsa tee 69-73 esises lõigus rajatakse kergliiklusteelt sademevee ärajuhtimiseks restkaevud koos immutussüsteemiga.

Töid teostab AS TREF Nord. Tööde teostamise tähtaeg on 05.09.2017.

Mustamäe linnaosa kvartalisisesed teede remondi käigus uuendatakse kvartalisiseste teede ja kõnniteede asfaltbetoonkatendid ning korrastatakse amortiseerunud äärekivid ning teepeenrad

Tööde teostamiseks on sõlmitud töövõtuleping TREF Nord AS-iga. Tööde teostamise tähtaeg on 20.10.2017.

Vesivärava tänava rekonstrueerimistööde eesmärgiks on mootorsõidukite liikluse vähendamine Kadrioru asumi miljööväärtuslikus piirkonnas asuval Vesivärava tänaval, kergliiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ja sajuvete kanalisatsiooni rajamine. Tööde mahus rajatakse Vesivärava tänavale LED-tehnoloogial põhinev valgustus ja kogu rekonstrueeritava lõigu pikkuses kolme meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Lõigus J. Poska tänavast F.R. Faehlmanni tänavani rajatakse 5,5 meetri laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee ning lõigus F.R. Faehlmanni tänavast kuni Raua tänavani 3,5 meetri laiune asfaltkattega ühesuunaline sõidutee. Lisaks rekonstrueeritakse ehitustööde mahus ka J. Vilmsi tänava sõidu- ja kõnniteed lõigus Narva maanteest Raua tänavani ning parendatakse jalakäijate liikumisvõimalusi. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Vesivärava tänava (lõigus J. Poska tänav – Narva maantee) projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS.

Mustamäel on töös Kiili tänava rekonstrueerimine ja Mustamäe kiriku parkla rajamine. Kogu tänavalõigu pikkuses rajatakse asfaltkattega kõnniteed ning kergliiklustee, mille tulemusel paranevad oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Kiili ja Sääse tänava ristmik kujundatakse ümber ringliiklusega ristmikuks. Vaablase tänava poolses otsas asuvate lastaedade juurde rajatakse kokku 33 parkimiskohta. Pärast renoveerimistööde lõppu tühistatakse tänaval seni kehtinud õueala liikluskord ning suurimaks lubatud sõidukiiruseks Kiili tänaval kehtestatakse 30km/h. Kõik ristmikud rajatakse tõstetud ristmikena. Samuti on liikluse rahustamiseks Kiili tänava ülekäigurajad projekteeritud künnistele. Tänavale paigaldatakse LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastatakse kütte, veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid.  Kiili tänava rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas SKA Inseneribüroo OÜ. Ehitustöid teostab AS Nordecon.

Kuldnoka tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse Mustamäe tee ja Lilleküla Gümnaasiumi sissesõidutee vahelises lõigus tänava mõlemale küljele 2-3 meetri laiune kõnnitee. Lilleküla Gümnaasiumi sissesõidutee ja Mooni tänava vahelises lõigus rajatakse kõnnitee ainult tänava paaritute majanumbrite poolsele küljele. Tänavale paigaldatakse LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastatakse veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid. Sõidutee rajatakse Kuldnoka tänava Mustamäe tee ja Kuldnoka tänava 7 vahelises lõigus 5,5 meetri laiuses kahesuunalisena ning Kuldnoka tänav 7 ja Mooni tänava vahelises lõigus 3,3 meetri laiuses ühesuunalisena. Kuldnoka tänavale rajatakse 75 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ning tõstetud ristmikud. Vaegnägijate liiklemise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid. Kuldnoka tänava rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustöid teostab AS TREF Nord.

 

Laadimine...Laadimine...