Vabaõhukooli teel algab remont, liiklus suunatakse ümbersõidule

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ esmaspäeval, 2. oktoobril Vabaõhukooli tee Kose tee – Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele. 

Pilt: Scanpix

Vabaõhukooli teel algab remont, liiklus suunatakse ümbersõidule

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab Viamer Grupp OÜ esmaspäeval, 2. oktoobril Vabaõhukooli tee Kose tee – Rahvakooli tee vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele. 

Ümbersõit linnast väljuval suunal toimub Kose tee – Puhkekodu tee – Metsakooli tee – Rahvakooli tee kaudu ja linna siseneval suunal Rahvakooli tee – Puhkekodu tee – Kelluka tee – Narva mnt – Kose tee kaudu.
 
Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse 2,0 m laiune kõnnitee ning rajatakse16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaal olevad kaevud.
 
Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 17.11.2017 ning ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,18 miljonit eurot.
 
Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik.
 
 Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!
Laadimine...Laadimine...