Vabaõhukooli teel algavad asfalteerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatava Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde käigus teostatakse ajaperioodil 14. mai kuni 18. mai sõidutee pealmise asfaltbetoonkatte paigaldustöid ning tänav suletakse tavaliiklusele.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne

Vabaõhukooli teel algavad asfalteerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatava Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde käigus teostatakse ajaperioodil 14. mai kuni 18. mai sõidutee pealmise asfaltbetoonkatte paigaldustöid ning tänav suletakse tavaliiklusele.

Ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele. Ümbersõit linnast väljuval suunal toimub Kose tee – Puhkekodu tee – Metsakooli tee – Rahvakooli tee kaudu ja linna siseneval suunal Rahvakooli tee – Puhkekodu tee – Kelluka tee – Narva mnt – Kose tee kaudu.

Vabaõhukooli tee (Kose tee–Rahvakooli tee) rekonstrueerimistööde käigus korrastatakse 6,5 meetri laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatakse 2,0 m laiune kõnnitee ning rajatakse 16 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse ka sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaal olevad kaevud.

Vabaõhukooli tee (Kose tee–Rahvakooli tee) rekonstrueerimisprojekti koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustööde maksumus on ca 1,18 miljonit eurot.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel kanalisatsioonitorustik.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Laadimine...Laadimine...