Välisministeeriumi sõidukid saavad alarmsõiduki õigused

Siseminister teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku täiendada alarmsõidukite loetelu, andes alarmsõiduki õigused ka välisministeeriumi sõidukitele.

Pilt: Scanpix
Liiklus Eesti

Välisministeeriumi sõidukid saavad alarmsõiduki õigused

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Siseminister teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku täiendada alarmsõidukite loetelu, andes alarmsõiduki õigused ka välisministeeriumi sõidukitele.

Alarmsõidukite loetelu täiendatakse nende välisministeeriumi sõidukitega, mida ministeerium vajab välisdelegatsioonide ja –külaliste paremaks teenindamiseks.

Alarmsõidukiga täidetakse kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid või neid ülesandeid, mille kestel on vaja hoiatada teisi liiklejaid alarmsõiduki kohalolust. Teiste liiklejate hoiatamiseks on alarmsõidukil valgus- ja heliseadmed. Sõiduki alarmsõiduõigus märgitakse ka liiklusregistrisse.

Alarmsõidukite tähistamise korda täiendatakse selleks, et võimaldada teatud juhtudel teha mööndusi sõidukile erimärgistuse täies mahus peale kandmises, kui see ei ole tehnilistel põhjustel või sõiduki disaini tõttu võimalik. Näiteks ei pruugi olla võimalik kõikidele päästesõidukitele kanda ühesugust märgistust, sest sõltumata üldistest märgistamise reeglitest on sõidukid ehituselt erinevad.

Eelnõuga täpsustatakse ka jälitussõiduki definitsiooni. Jälitussõiduki mõiste on esitatud liiklusseaduses ja määruses sätestatakse seega vaid asutused või struktuuriüksused, kellel on jälitussõiduki kasutamise õigus. Sisulisi muudatusi jälitussõidukite osas ei tehta.

Laadimine...Laadimine...