Vanalinna talvine parkimiskorraldus lükkub edasi

Tallinna Transpordiamet teatab, et Tallinna vanalinna talvise parkimiskorralduse algusaeg on edasi lükatud kuni 5. jaanuarini 2018

Pilt: Scanpix

Vanalinna talvine parkimiskorraldus lükkub edasi

Tallinna Transpordiamet teatab, et Tallinna vanalinna talvise parkimiskorralduse algusaeg on edasi lükatud kuni 5. jaanuarini 2018

Tuletame meelde, et vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2012 määrusele nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" kehtib Tallinna vanalinnas alates 15. novembrist talvine parkimiskord.
Olenevalt ilmastikuoludest on nimetatud määruse alusel Tallinna Transpordiametil õigus talvist parkimiskorraldust tühistada või varem kehtestada.

Laadimine...Laadimine...