80% mereprügist on pärit maismaalt

Tänavune Tallinna Heakorrakuu algab avaüritusega Lennusadamas, kus toimuva perepäeva keskseks teemaks on mereprügi ja selle oht mere keskkonnale ja inimestele.

Pilt: Scanpix

80% mereprügist on pärit maismaalt

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Tänavune Tallinna Heakorrakuu algab avaüritusega Lennusadamas, kus toimuva perepäeva keskseks teemaks on mereprügi ja selle oht mere keskkonnale ja inimestele.

Traditsiooniline, 28. Tallinna Heakorrakuu algab teistmoodi. Avaürituseks on perepühapäev, mis toimub pühapäeval, 14. aprillil kella 12-16 Tallinnas Eesti Meremuuseumi Lennusadamas. Perepühapäeva keskne teema on mereprügi. Üritus toimub koostöös Tallinna Keskkonnaametiga.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova arvamusel on oht keskkonnale alati lõppkokkuvõttes oht inimestele. „Plastik, mis jõuab merre, laguneb mikroplastikuks ja imab endasse mürkaineid. Kalad neelavad mürgise mikroplastiku alla. Mürgine kala jõuab lõpuks inimeste toidulauale“, kommenteeris Izmailova. „Puhas keskkond tähendab puhast toitu, seega vähem mereprügi tähendab tervist“, lisas ta.

Rannaala puhtus

Heakorrakuust on ammu saanud ülelinnaline keskkonnakampaania, kus linna territooriumi koristamise kõrval pööratakse suur tähelepanu elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Mereäärse linnana vastutab Tallinn rannaalade puhtuse eest. Uuringud näitavad, et 80% mereprügist pärineb maismaalt. Seoses sellega on heakorrakuu kampaania fookuses tegevused, mis aitavad vähendada merealade prügistamist ja suurendavad inimeste teadlikkust mereprügi ohust keskkonnale.

Perepäeva kava

Lennusadamas toimuva perepühapäeva kavas on erinevad tegevused, mis annavad teavet, kuidas säästa merekeskkonda. Külla tuleb PRÜGIHUNT, kes õpetab, mis on mereprügi ja kuidas selle sattumist merre ennetada.

Suures õppeklassis saab vaadata näitust mererannast leitud prügist „Kunst prügist“, mis koosneb rannatalgutel Tallinnas, Helsingis ja Turus leitud prügi piltidest. Samuti võib uudistada põnevat meresaaste installatsiooni.

Kell 13.00 kuulutab abilinnapea Züleyxa Izmailova 28. heakorrakuu avatuks. Koos Meremuuseumi giididega saab meisterdada, kasutades materjaliks mererannast leitud looduslikke vahendeid. Külastajatel on võimalus osaleda Lennusadama eesti- ja venekeelsel ekskursioonil.

Rohkem infot perepühapäeva kohta leiab Eesti Meremuuseumi veebist.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt eesti keeles ja vene keeles.

Laadimine...Laadimine...