1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

johannese1 kiri4
4
Õigest ja valest vaimust
1 Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas
nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.
2 Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust
Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast,
3 ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast,
vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta
tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas.
4 Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest
see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.
5 Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi, ja
maailm kuulab neid.
6 Meie oleme Jumalast; kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole
Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõe vaimu ja eksituse
vaimu.

Armastusest Jumala ja inimeste vastu
7 Armsad, armastagem üksteist,
sest armastus on Jumalast
ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast
ja tunneb Jumalat.
8 Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat,
sest Jumal on armastus.
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud
maailma, et me tema läbi elaksime.
10 Selles on armastus -
ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat,
vaid et tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja
lepitusohvriks meie pattude eest.

11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka
meie kohustatud armastama üksteist.
12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame,
siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.
13 Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on
andnud meile osa oma Vaimust.
14 Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja
maailma Päästjaks.
15 Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib
Jumal ning tema püsib Jumalas.
16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu.
Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal
püsib temas.
17 Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et
meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi
selles maailmas.
18 Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab
kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud
täiuslikuks armastuses.

19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.
20 Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma
venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta
näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.
21 Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab
Jumalat, armastagu ka oma venda!

Laadimine...Laadimine...