ARVAMUS: Kuidas suunata kodukoha kestlikkust?

"Omavalitsuste kätte antud hoobadega saab juhtida mitmeid meie igapäevaelu puudutavaid valdkondi haridusest transpordikorralduseni ning kõigis nendes valdkondades saame arengut kestlikumalt suunata," kirjutab Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht. "Kestlikkuse arvestamine otsustamisel toob reeglina kaasa muu hulgas parema ja mugavama elukeskkonna, kokkuhoiu ajas ning teiste ressursside säästmise, osutudes nii mitmekülgsemalt nutikamaks valikuks."

Pilt: Scanpix/hübriidbussid

ARVAMUS: Kuidas suunata kodukoha kestlikkust?

Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht

"Omavalitsuste kätte antud hoobadega saab juhtida mitmeid meie igapäevaelu puudutavaid valdkondi haridusest transpordikorralduseni ning kõigis nendes valdkondades saame arengut kestlikumalt suunata," kirjutab Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht. "Kestlikkuse arvestamine otsustamisel toob reeglina kaasa muu hulgas parema ja mugavama elukeskkonna, kokkuhoiu ajas ning teiste ressursside säästmise, osutudes nii mitmekülgsemalt nutikamaks valikuks."

Seoses kohalike omavalitsuste volikogude valimisega, on käesoleval sügisel taas päevakorral kohaliku elu korraldus ning igaühe võimalus selles kaasa rääkida. Saame valida, kes ja millises suunas arendab meie kodukohta järgneva nelja aasta jooksul. Üks prioriteete, mille põhjal oma valikut teha, võiks kahtlemata olla kodukoha kestlik areng.

Omavalitsuste kätte antud hoobadega saab juhtida mitmeid meie igapäevaelu puudutavaid valdkondi haridusest transpordikorralduseni ning kõigis nendes valdkondades saame arengut kestlikumalt suunata. Kestlikkuse arvestamine otsustamisel toob reeglina kaasa muu hulgas parema ja mugavama elukeskkonna, kokkuhoiu ajas ning teiste ressursside säästmise, osutudes nii mitmekülgsemalt nutikamaks valikuks.

Üha enam teadvustatakse omavalitsuste tasandil kestliku arengu tähtsust meie elukorraldusele. Sajad omavalitsused üle maailma on teada andud kavatsusest minna täielikult üle taastuvenergia rakendamisele, võtta kasutusele efektiivsemad ja nutikamad lahendused ning säästvamad tehnoloogiad. Ka Eestis on mitmed omavalitsused liitunud Linnapeade paktiga, mille keskmes on ambitsioonikamad taastuvenergia, energiasäästu ja kliimapoliitika eesmärgid.

Laternapost elektritootjaks ja muud võimalused

Mitmed omavalitsused Eestis on näiteks välja vahetanud eelmise generatsiooni tänavavalgustuse uudsema ning efektiivsema LED-tehnoloogia vastu, mis võimaldab kulutusi tänavavalgustusele mitmekordselt kokku hoida ning säästetud raha mujale suunata. Seejuures ei pruugi muutus piirduda vaid valgusallikaga, vaid posti otsa kinnitatud päikesepatareiga on võimalik valgusti lausa elektritootjaks vormida.

Säästvamaid ning puhtamaid lahendusi on viimastel aastatel kasutusele võtma hakatud Ka ühistranspordis. Nii näeme paiguti tänavatel nii hübriidajamiga kui ka elektril ja gaasil töötavaid busse. Veelgi etem oleks, kui kogu transpordisektoris kasutatav gaas pärineks kodumaistest biogaasijaamadest!

Möödapääsmatu on koostöö ka küsimustes, kus üleüldine heaolu kasv on lausa riikliku tähtsusega. Näitena võib tuua mitmeid kavandatavaid meretuuleparke, millel on oluline positiivne mõju nii kohalikul kui ka üleriigiisel tasandil. Siinkohal on omavalitsusel oluline roll leidmaks tasakaal kohalike elanike murede ja üleüldise huvi ja hüve vahel.

Kes edendab kestlikku maailma?

MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda alustas sel sügisel kampaaniat, milles tõstame esile neid kohalikul tasandil langetavaid otsuseid, millest saavad alguse taastuvenergial põhinevad lahendused ning keskkonnahoid. Kampaania raames üritame esile tõsta positiivse ning tulevikku suunatud maailmavaatega innovaatilisi inimesi ning samuti hõlbustada kohalikel valimistel nende valikut, kes rohkest valimist põhimõttekaaslasi otsivad. Kampaania kohta on võimalik rohkem lugeda Facebooki lehelt Taastuvenergia100.

Laadimine...Laadimine...