Eesti liitub Euroopa maastikukonventsiooniga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks liitumise Euroopa Liidu maastikukonventsiooni, mis käsitleb maastike kaitset, korraldust ja planeerimist ning koostööd Euroopas.

Pilt: Scanpix

Eesti liitub Euroopa maastikukonventsiooniga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks liitumise Euroopa Liidu maastikukonventsiooni, mis käsitleb maastike kaitset, korraldust ja planeerimist ning koostööd Euroopas.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Euroopa Liidu maastikukonventsiooni ning andis volitused sellega liitumiseks, vahendas BNS keskkonnaministeeriumi teadet.

"Inimestele seostub sõna maastik enamasti ikka loodusega, kuid tegelikult on see mõiste märksa laiem," sõnas keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Urve Sinijärv. Konventsioon ongi esimene rahvusvaheline kokkulepe, mis käsitleb kõiki maastikutüüpe: looduslikke, maa-, linna- ja linnalähialasid; nii silmapaistvaid, harilikke kui rikutud maastikke. Konventsioon rakendub nii maismaale, siseveekogudele kui merealadele.

Konventsiooni osaliseks saamine mõjutab paljusid valdkondi ning kõiki Eestis elavaid inimesi. "Maastik on meie kõigi ühine avalik eluruum, mille kujundamises osaleb kas otsesemalt või kaudselt igaüks meist," sõnas Sinijärv. "Selleks, et maastikud säiliksid ja areneksid väärtusliku elukeskkonnana, tuleb suurendada inimeste teadlikkust ja maastikke mõjutavate valdkondade vahelist koostööd."

Konventsiooniga liitumise ettevalmistamiseks moodustati 2015. aastal keskkonnaministeeriumi juurde töörühm, mille töö tulemusena valmis analüüs, kuidas Eesti konventsiooni põhimõtteid ja eesmärke täidab ning mida oleks vaja parandada.

Eesti oli seni üks vähestest konventsiooniga mitte ühinenud riikidest Euroopas.

Konventsioon jõustub Eesti suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele heakskiitmiskirja hoiuleandmisest Euroopa Nõukogu peasekretärile. Heakskiitmiskirja saab hoiule anda pärast korralduse vastuvõtmist ja konventsioonile allakirjutamist.

Laadimine...Laadimine...