EL-i riigid toetasid kolme mesilasi ohustava pestitsiidi keeldu

Euroopa Liit astus otsustava sammu kolme mesilasi kahjustavate taimekaitsevahendite keelustamise suunas. Neid tohib edaspidi kasutada vaid kaetud kasvuhoonetes.

Pilt: Scanpix

EL-i riigid toetasid kolme mesilasi ohustava pestitsiidi keeldu

Euroopa Liit astus otsustava sammu kolme mesilasi kahjustavate taimekaitsevahendite keelustamise suunas. Neid tohib edaspidi kasutada vaid kaetud kasvuhoonetes.

EL-i 28 liikmesriigi enamus toetas Euroopa Komisjoni eelnõu, mis keelab neonikotinoidsete toimeainete imidaklopriidi, klotianidiini ja tiametoksaami kasutamise avamaakasvatuses. Eelnõu aluseks oli 2013. aastast kehtinud osaline keeld.

Kolmikut saab edaspidi kasutada vaid kaetud kasvuhoonetes, kust nad on muust keskkonnast eraldatud, ütles Euroopa Komisjon.

Neonikotinoidid kuuluvad süsteemselt toimivate putukatõrjevahendite ehk insektitsiidide klassi, mis tähendab, et toimeaine transporditakse taime kõikide osade kudedesse ja nii pakub see kaitset putukkahjurite vastu. Neonikotinoide kasutatakse kas pritsitava preparaadina või seemnete töötlemiseks mitmesugustes põllukultuurides.

Viimastel aastatel on mesilaspopulatsioon hakanud ärevusttekitaval kiirusel kahanema ja kardetakse, et tolmeldajate vähenemine võib hakata avaldama mõju ka taimekasvatusele. Imidaklopriid, klotianidiin ja tiametoksaam ründavad putukate närvisüsteemi.

Laadimine...Laadimine...