Euroopa tuuleenergeetikud ootavad Eestilt panust meretuuleenergiasse

Euroopa tuuleenergeetikud ootavad Eestilt suuremat panust meretuuleenergia arendamisse, täna allkirjastasid Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope koos Läänemere tuuleenergia assotsiatsioonidega Läänemere avamere tuuleparkide deklaratsiooni.

Pilt: Scanpix

Euroopa tuuleenergeetikud ootavad Eestilt panust meretuuleenergiasse

Euroopa tuuleenergeetikud ootavad Eestilt suuremat panust meretuuleenergia arendamisse, täna allkirjastasid Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope koos Läänemere tuuleenergia assotsiatsioonidega Läänemere avamere tuuleparkide deklaratsiooni.

Deklaratsiooni allkirjastasid Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope koos Läänemere tuuleenergia assotsiatsioonide esindajatega Saksamaalt, Poolast, Leedust, Lätist, Soomest, Rootsist, Taanist ja Eestist. Sellega innustatakse Läänemerd ümbritsevate riikide valitsusi tihedamale koostööle meretuuleparkide arendamisel, teatas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, vahendas BNS.

Deklaratsioonis tehakse piirkonna valitsustele ettepanek riikliku taastuvenergia strateegia välja töötamiseks, mis sätestaks meretuuleparkide panuse riikide energiatootmisse ja energiakogused pärast aastat 2020. Pika perspektiivi ja ühiste eesmärkide olemasolu annaks meretuuleparkide arendajatele ja investoritele kindluse keskkonnasõbraliku energiatootmise planeerimiseks ning meelitaks WindEurope esindaja sõnul piirkonda uusi investoreid.

Meretuuleparkide ehitusvõimekusega jäämurdjal Botnica deklaratsiooni allkirjastanud Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni WindEurope tegevjuht Giles Dickson ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juht Martin Kruus andsid deklaratsioon üle ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantslerile Ando Leppimanile. Deklaratsiooni üleandmisel ministeeriumis avaldasid Dickson ja Kruus lootust, et Euroopa Liidu eesistujana kasutab Eesti võimalust aitamaks kaasa, et korrata Läänemerel Põhjamere meretuuleparkide arendamise edulugu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile üle antud deklaratsioonis juhitakse tähelepanu ka vajadusele tihendada Eesti, Läti ja Leedu koostööd ruumilisel ja võrguühenduste planeerimisel, mis aitaks kaasa kogu regiooni tuuleenergia potentsiaali paremini kasutusele võtta. Tihedam koostöö aitaks ka parandada piirkonna energiajulgeolekut, tagada energiahindade stabiilsust ning Euroopa Liidu kehtestatud keskkonnanõudeid kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

Sel kuul avaldatud analüüsis "Euroopa tuuleenergia tuleviku stsenaariumid aastaks 2030" tuuakse välja, et tänu soodsatele geoloogilistele ja klimaatilistele tingimustele on Läänemere avamere tuuleparkide tootmismahu kasvu potentsiaali rakendamine aastaks 2030 tooks piirkonda hinnanguliselt 239 miljardit eurot uusi investeeringuid ja looks 569 000 töökohta. Täna on Läänemerre ehitatud 1,5 gigavatise tootmisvõimsusega tuuleparke, kuid logistiliste tingimuste, tuuletugevuse ja madalate lainete tõttu võiks Läänemerest saada avamere tuuleenergia tootmises Põhjamere järel tähtsuselt teine piirkond Euroopas.

Deklaratsiooni eesmärkide saavutamiseks ja koostöö edendamiseks regioonis kutsub Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope 11. oktoobril kokku esimese sellesisulise töörühma.

WindEurope on Euroopa tuuleenergia assotsiatsioon, mis ühendab kokku 450 tuuleenergia etttevõttet, seadmete tootjat, investorit ja tuulenergeetikaga tegelevat teadusasutust rohkem kui 40 riigis üle kogu Euroopa. Assotsiatsiooni liikmeteks on ka Euroopa riikide tuuleenergia assotsiatsioonid, sealhulgas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon.

Laadimine...Laadimine...