Heakorrakuul räägitakse õpilastele inimmõjust Läänemere keskkonnale

Heakorrakuu kampaania raames toimub viiendat aastat järjest jäätmeteemaline kooliprojekt nimega "Teame, näeme ja teeme", milles tänavu osalevad Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi 10. klassi õpilased. Projekti eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust ohtlikest jäätmetest ja jäätmete liigiti kogumisest ning noorte üldine keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Pilt: Scanpix

Heakorrakuul räägitakse õpilastele inimmõjust Läänemere keskkonnale

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Heakorrakuu kampaania raames toimub viiendat aastat järjest jäätmeteemaline kooliprojekt nimega "Teame, näeme ja teeme", milles tänavu osalevad Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi 10. klassi õpilased. Projekti eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust ohtlikest jäätmetest ja jäätmete liigiti kogumisest ning noorte üldine keskkonnateadlikkuse suurendamine.

"Teame, näeme ja teeme" kooliprojekt viiakse läbi kolmes etapis, kus esimeses etapis "Teame" toimub 16. aprillil koolis mereprügiteemaline loeng, kus välisprojekti HEAWATER ekspert räägib gümnaasiumi õpilastele väikeste linnajõgede veekvaliteedi parandamisest eesmärgiga vähendada reostuskoormust Läänemerele. Õpilastele jagatakse Tallinna Keskkonnaameti teabebuklett ohtudest Soome lahele, mille peateemadeks on mereprügi ja ohtlikud jäätmed.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova arvab, et noorte harimine jäätmemajanduse valdkonnas annab neile võimaluse kaasa mõelda, kuidas meie elukeskkonda paremaks luua. "Rohkem jäätmeid tähendab raiskamist ja tihti ka keskkonnareostust. Puhas tulevik on võimalik vaid siis, kui ühiskond käitub ökoloogiliselt s.t. ökonoomselt," sõnas Izmailova.

Teises etapis "Näeme" külastavad õpilased 29. aprillil Paljassaare reoveepuhastusjaama ning kolmandas etapis "Teeme" osalevad õpilased talgutel, mis toimuvad kooli ümbruses.

Tallinna Keskkonnaamet kingib projektis osalenud koolile ka jäätmete liigiti kogumiseks prügikasti, kuhu saab koguda biojäätmeid, pakendeid ja olmejäätmeid. Prügikast on meisterdatud Ristiku põhikooli õpilaste poolt.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt ja vene keeles SIIT.

Laadimine...Laadimine...