Järvamaal hukkunud mesilastest ei leitud taimemürkide jääke

Põllumajandusamet ei leidnud Järvamaal hukkunud mesilastest võetud proovidest taimekaitsevahendite jääke.

Pilt: Scanpix

Järvamaal hukkunud mesilastest ei leitud taimemürkide jääke

Põllumajandusamet ei leidnud Järvamaal hukkunud mesilastest võetud proovidest taimekaitsevahendite jääke.

"Ühe laekunud kaebusega seoses võetakse kuni viis proovi - üks proov hukkunud mesilastest haiguste ja teine taimekaitsevahendite jääkide tuvastamiseks," rääkis põllumajandusameti kontrolli büroo juhataja Katrin Kikkas. Samuti võetakse 1-3 proovi ümberkaudsetelt põldudelt taimekaitsevahendite võimaliku väärkasutuse tuvastamiseks.

"See tähendab, et ühe juhtumiga seoses võib laekuda kuni viis taimekaitsevahendite jääkide lubamatut sisaldust kinnitavat ehk positiivset analüüsitulemust, kuigi iga selline tulemus ei võrdu mesilaste hukkumise juhtumiga, vaid võib olla kinnituseks taimekaitsevahendite väärkasutuse kohta ümberkaudsetel põldudel," sõnas Kikkas.

Põllumajandusamet jätkab teabe avaldamist vastavalt analüüside tulemuste laekumisele. Samuti jätkab amet menetlusi asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatab amet rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit (PRIA) toetuste määramisel arvesse võtmiseks.

Laadimine...Laadimine...