1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

matteuse evangeelium6
6
Jeesuse mäejutlus
1 Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad
teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on
taevas!

2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat
puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja
tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile,
neil on oma palk käes!
3 Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi
teadku, mida su parem käsi teeb,
4 et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki,
tasub sulle!

5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu
silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides
ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti,
ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja
lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa,
kes näeb varjatutki, tasub sulle!

7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad
arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida
teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
9 Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12 Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
13 Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

14 Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,
siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
15 kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie
Isa teie eksimusi andeks.

16 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu
silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et
näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on
oma palk käes!
17 Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja
pese oma nägu,
18 et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes
on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste
neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

22 Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on
kogu su ihu valgust täis.
23 Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust
täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis
pimedus?

24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta
vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab
teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast,
mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole
enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole
palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe
küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele
lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei
olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja
homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te
nõdrausulised!
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või
„Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab
ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma
vaevast.

Laadimine...Laadimine...