Keskkonnakaitsjad kaebasid tselluloositehase planeeringu kohtusse

Keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks hinnangul on tegemist õigusvastaste dokumentidega, kuna eksitakse nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu.

Pilt: Scanpix

Keskkonnakaitsjad kaebasid tselluloositehase planeeringu kohtusse

Keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks hinnangul on tegemist õigusvastaste dokumentidega, kuna eksitakse nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu.

Keskkonnaühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis eile Tallinna halduskohtusse esmase õigusabi taotluse ja kaebuse, milles soovitakse Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase püstitamisega seotud haldusaktide ja riikliku eriplaneeringu tühistamist.

Keskkonnaühenduse hinnangul on tegemist õigusvastaste dokumentidega, kuna eksitakse nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu, teatas EMA.

"Vaidlusalune planeering on käesoleval ajal alles oma algetappides, kuid selle läbiviimisel esineb praegu vigu, mille kõrvaldamata jätmine tekitaks olukorra, kus nii riik, Est-For kui kõik puudutatud isikud panustavad planeeringuga seoses suures mahus aega ja rahalisi vahendeid, ent suur osa tööst tuleks uuesti teha, kuna planeering oleks õigusvastane," selgitab ühendus kaebuse ja taotluse selgituses.

EMA seab kahtluse alla nii tselluloositehase riikliku eriplaneeringu algatamise kui keskkonnamõjude hindamisprotsessi praeguse kujunemise. Riigi eriplaneeringu koostamise vältimatuks eelduseks on, et vastava ehituse suhtes peab esinema riiklik või rahvusvaheline huvi, kuid seda, et puidurafineerimistehase rajamise osas esineks rahvusvaheline huvi, pole märgitud ei Est-For avalduses ega ka korralduse nr 141 seletuskirjas.

Järelikult saab EMA teatel tegemist olla üksnes riikliku huviga, riikliku huvi esemeks ei saa aga olla täiendava 200 töökoha loomine või võimalik maksutulu, sest vastasel juhul oleks sisuliselt iga keskmisest veidi suurema ettevõtte tootmishoone rajamine hõlmatud riikliku erihuviga. Seega pole riikliku eriplaneeringu algatamisel keskkonnakaitsjate hinnangul tegelikult õiguspärast alust.

Lisaks sellele on Est-Fori esitatud taotluses EMA hinnangul puudusi, kuna avalduses on esitatud rida väiteid rajatava tehase mõju kohta, kuid puuduvad viited uuringutele ja allikatele, millel vastavad väited põhinevad. EMA hinnangul on kõik ettevõtte avalduses esitatud väited paljasõnalised ega saa ilma allikaviideteta olla haldusakti põhjenduseks.

Kodanikuühendus on oma varasemas kirjavahetuses Est-For Investi esindajate Margus Kohava ja Aadu Polliga korduvalt küsinud spetsiifilisi tehnoloogilisi küsimusi tehasesse kavandatavate seadmete osas, et saada ülevaadet tööstuse keskkonnamõjust Emajõele ja meie ülejäänud loodusele. Ettevõte juhid on tehnoloogiate koha pealt aga napisõnalised, võttes seega teistelt ühiskonna huvigruppidelt võimaluse tehase ehitamise osas kaasa rääkida.

Laadimine...Laadimine...