Koda taunib taimekaitsevahendite kasutusreeglite tahtlikku rikkumist

Põllumajandus-kaubanduskoda mõistab hukka taimekaitsevahendite kasutamise reeglite tahtliku rikkumise ja leiab, et rikkujad peavad vastutama tehtud kahju eest.

Pilt: Scanpix

Koda taunib taimekaitsevahendite kasutusreeglite tahtlikku rikkumist

Põllumajandus-kaubanduskoda mõistab hukka taimekaitsevahendite kasutamise reeglite tahtliku rikkumise ja leiab, et rikkujad peavad vastutama tehtud kahju eest.

"Mesilased on põllumeeste sõbrad, sest looduslike tolmeldajatena panevad nad aluse hea saagi kujunemisele. Seetõttu ei saa me aktsepteerida vigu taimekaitsevahendite kasutamisel ning kehtestatud reeglite tahtlikud rikkujad peavad kandma vastutust," ütles põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus kommentaariks viimastel nädalatel tekkinud olukorrale, kus taimekaitsevahendite väärkasutamise tõttu on mitmel pool hukkunud hulgaliselt mesilasi.

"Praeguseks on teada, et viies mesilas toimunud mesilaste suremuse põhjuseks oli kahel juhul taimekaitsevahendite vale kasutamine, kahel juhul taimekaitsevahendite ja mesilaste suremuse vahel seost ei tuvastatud ja ühel juhul pole proovide tulemused veel selgunud. Oleme seisukohal, et riiklik järelevalve peab panema reeglite tahtlikud rikkujad vastutama," rääkis Sõrmus.

EPKK juhatuse liikme Vahur Tõnissoo sõnul on põllumehed mures, et taimekaitsevahendite väärkasutamise üksikjuhtumite tõttu püütakse panna kahtluse alla terve põllumajandussektori usaldusväärsust ning teema käsitlemisel on hakanud levima ka valeväited.

"Põllumajandustootjad on aga valdavas enamuses teadlikud oma vastutusest seoses loodushoiu ja ohutu toidu tootmisega ning teevad tihedat koostööd mesinikega. Samuti toetab põllumajanduskoda maaeluministeeriumi algatust taimekaitseseaduse täiendamisel," ütles Tõnissoo.

EPKK kutsub kõiki põllumehi üles hoolikusele ja tähelepanelikkusele taimekaitsetöödel ning mesinikke avatud koostööle mesilate naabruses tegutsevate põllumeestega.

Lisainfot ja abimaterjale leiab põllumajandusameti kodulehelt. Taimekaitsevahendi kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise ja koostöö hea tava leiab EPKK kodulehelt.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoda korraldab taimekaitse ja mesindusega seotud küsimuste arutamiseks eeloleval neljapäeval Mäos koja põllumajandusgrupi kohtumise, millest on palutud osa võtma nii mesinike liidu ja kutseliste mesinike ühingu, maaeluministeeriumi kui ka põllumajandusameti esindajad.

Laadimine...Laadimine...