Lillepi park läbib põhjaliku hoolduse

Lillepi pargis algab hooldusraie, mille käigus tehakse põlispuudele võrahooldus, lõigatakse võsa ning koristatakse tuulemurd ja tormiheide.

Pilt: Pirita LOV

Lillepi park läbib põhjaliku hoolduse

Toimetaja: Toomas Raag

Lillepi pargis algab hooldusraie, mille käigus tehakse põlispuudele võrahooldus, lõigatakse võsa ning koristatakse tuulemurd ja tormiheide.

Linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on looduskaitsealust Lillepi parki regulaarselt hooldatud, kuid aeg-ajalt tuleb teha suuremaid hooldustöid.

"Lillepi pargi hooldustööde käigus eemaldatakse looduslik uuendus vanade pargipuude ümbrusest ja pargi endiselt avatud aladelt ning säilitatavate puudegruppide alt, samuti tuleb eemaldada inimestele ohtlikud puud," kirjeldas Liinat. Ta selgitas, et hooldusraie üks põhjusi ongi põlispuude säilitamine, sest võsa ja rägastik ohustavad nende kasvutingimusi ning pargi stabiilset looduslikku seisukorda. Võrahooldus tehakse sajakonnale põlispuule. Raie jäätmetest tehtud hakke saab viia Pirita terviseraja katteks.

Hooldustööd tehakse vastavalt Lillepi pargi hoolduskavale. "Noorte puude puhul arvestatakse nende liiki ja asukohta, et võimalusel säilitada sobivatel kohtadel kasvavad perspektiivsed puud pargipuistu järjepidevuse  säilitamiseks – harilikud tammed, sanglepad ja harilikud männid," märkis Liinat. "Töö lõppeesmärk on parendada loodusväärtuste kasvutingimusi ning et Lillepi park oleks atraktiivne puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks."

Raietööd Lillepi pargis tehakse enne lindude pesitsusaega ehk 1. aprilliks.

Lillepi park (36 ha) on Kadrioru järel suuruselt teine avalik park Tallinnas ja alates 2007. aastast on park looduskaitse all. Park on liigirikas nii taimestiku kui ka linnustiku poolest.

Laadimine...Laadimine...