Ministeerium: taimekaitsevahendite järelevalvet tuleb tõhustada

Taimekaitsevahendite kasutamise järelevalvet tuleb tõhustada, ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu, kes osales neljapäeval riigikogu keskkonnakomisjoni istungil maaeluministeeriumi esindajana.

Pilt: Scanpix

Ministeerium: taimekaitsevahendite järelevalvet tuleb tõhustada

Taimekaitsevahendite kasutamise järelevalvet tuleb tõhustada, ütles maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu, kes osales neljapäeval riigikogu keskkonnakomisjoni istungil maaeluministeeriumi esindajana.

"Taimekaitsevahendite kasutamisel on olnud seni peamiseks fookuseks kriitika õigusaktide suunas. Samas on kontrollide käigus tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine, mitte puudujäägid õigusaktides. Seega samavõrra oluline on tõhus riskipõhine järelevalve, millest täna erinevate valdkondade näidetena põhjalikult räägiti," ütles Suu BNS vahendusel. 

Keskkonnakomisjon arutas neljapäeval Eesti mesindusorganisatsioonide pöördumist seoses mesilaste hukkumise ja taimekaitsevahendite kasutamisega. Mesindusorganisatsioonid on teinud ettepanekuid nii järelevalve tõhustamiseks kui ka õigusloome parandamiseks.

Järelevalve tõhustamisel peeti olulisemateks teemadeks taimekaitsetööde järelevalve intensiivistamist, sealhulgas pisteliste kontrollide tegemist, põlluraamatu ja integreeritud taimekaitse põhimõtete järgimise kontrollimist. Õigusloome küsimustes toodi esile õitsvate taimede pritsimine vajaduse korral ainult öösiti, taimekaitsetööde keelustamine maanteedel ja taimekaitsevahendite kasutusnõuete rikkumise korral trahvide määramise võimaluse loomine.

"Huvigruppidega kohtumised on äärmiselt vajalikud õigusloome muudatuste väljaselgitamiseks ja üldiste valdkondade arengute soodustamiseks. Kogu saadud tagasiside on väärtuslik ning aitab meil leida parimad võimalused mesinduse ja taimekaitse vahelise tasakaalu leidmiseks," ütles Suu.

"Ka üks mesilaste hukkumise juhtum taimekaitsevahendite valesti kasutamise tõttu Eestis on liiga palju ja olukord on muret tekitav. Koostöö on oluline mitmel tasandil, tegu on meie ühise murega,” on rõhutanud maaeluminister Tarmo Tamm.

Teadaolevalt on põllumajandusametile (PMA) juulikuu jooksul laekunud viis mesilaste hukkumisega seotud kaebust neljast maakonnast. Iga juhtumiga on põhjalikult tegelenud nii Põllumajandusameti kui ka veterinaar- ja toiduameti järelevalveametnikud, kes on käinud sündmuskohtadel ja võtnud proovid nii taimekaitsevahendite jääkide kui ka mesilashaiguste analüüsiks.

Praeguseks on selgunud, et põllumajandusametile teada antud mesilaste hukkumisjuhtumitest kolm olid tingitud taimekaitsevahendite kasutamisnõuete rikkumisest. Kahe puhul pole analüüsitulemused kinnitanud taimekaitsevahendite seost mesilaste hukkumisega, kuid kõigi juhtumite menetlus käib PMA-s edasi.

Laadimine...Laadimine...