PMK: Mesilaste akrediteerimata testimismeetod peaks olema kohtus pädev

Põllumajandusuuringute keskuse asedirektori Margus Friedenthali sõnul on labori akrediteeritus ning rahvusvaheline analüüsimeetod piisavad, et kohtus pädeda. "Meie labor on rahvusvaheliselt akrediteeritud taimekaitsevahendite jääkide määrkamiseks. See on kohtule alusmaterjal, millele toetudes tehakse otsused," ütles ta.

Pilt: Scanpix

PMK: Mesilaste akrediteerimata testimismeetod peaks olema kohtus pädev

Põllumajandusuuringute keskuse asedirektori Margus Friedenthali sõnul on labori akrediteeritus ning rahvusvaheline analüüsimeetod piisavad, et kohtus pädeda. "Meie labor on rahvusvaheliselt akrediteeritud taimekaitsevahendite jääkide määrkamiseks. See on kohtule alusmaterjal, millele toetudes tehakse otsused," ütles ta.

"Meie labor on rahvusvaheliselt akrediteeritud taimekaitsevahendite jääkide määrkamiseks. See on kohtule alusmaterjal, millele toetudes tehakse otsused. Kuna taimekaitseseaduse järgi tellib järelevalveasutus, milleks meil on põllumajandusamet, analüüsid akrediteeritud laborist ja meie oleme akrediteeritud labor. Samuti tellitakse analüüs rahvusvaheliselt tunnustatud meetodi järgi ja Põllumajandusuuringute keskus kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid," ütles Friedenthal BNS-ile.

"See miks üks meetod ei ole eraldi akrediteeritud ja teine on, ei ole usaldusväärsuse küsimus, vaid on olemas kindlad nõuded, millal ja milleks on vaja meetod akrediteerida. Mesilaste puhul ei ole meetodi akrediteerimine kuskil loetelus nõutud," ütles Friedenthal.

"Meil tavaliselt neid juhtumeid praktiliselt ei olegi kui akrediteeritud laborist väljastatud mitteakrediteeritud meetodi tulemus oleks kellegi poolt vaidlustatud. Peale taimekaitse jääke sisaldavat tulemust ei ole mõtet seda vaidlustada, kuna labor on teinud üle kümne aasta jääkide määramist. Labor on pädev ja teab taimekaitsevahendi jääkide määramise nüansse," ütles ta.

Friedenthali sõnul ei tohiks olla domineeriv argument kas jääke määratakse rapsis või mesilastest. "Lõppkokkuvõttes peaks selle tulemusega edasi liikuma, et probleem saaks lahendatud," märkis ta.

"Meetodi akrediteerimise probleem on selles, et antud näite puhul oleks vaja leida mesilaste analüüsimiseks vähemalt 5-6 laborit mujalt riikides ja tahaksid osaleda ringtestis. Ja juhul, kui ringtesti tulemused selguvad, siis saab ettevõte alles selle akrediteerimise protseduuri. Otsus, kas akrediteerida või mitte nõuab aega, vahendeid ja õiget seisukohta," ütles ta.

Friedenthali sõnul on labori enda otsus kas akrediteerida mesilaste testmise meetod, kui selleks peaks vajadus tekkima. Tema sõnul ei lükka see ümber seda, et labor tervikuna on akrediteeritud ning kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.

Neljapäeval ütles Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu (EKMÜ) esimees Tago Holsting BNS-ile, et taimekaitsevahendite kasutajate suhtes takistab kahjunõuete esitamist hukkunud mesilaste akrediteerimata testimismeetod.

"Põllumajandusuuringute Keskuse labor on akrediteeritud, aga see meetod, millega nad mesilastest proove võtavad on akrediteerimata. Kuid seaduse järgi peaks see meetod olema akrediteeritud ja selle peaks ka riik tagama, et meetod on akrediteeritud," ütles ta.

"Kui korralikku kahjunõuet kellelegi esitada, öeldakse kohe, et see ei test ei päde ja siis peab selle prooviga minema Saksamaale laborisse, et saada akrediteeritud test," sõnas Holsting.

Viimase kahe nädala jooksul on põllumajandusametile (PMA) laekunud viis teadet hukkunud mesilastest Lääne-Virumaal, Tartumaal , Võrumaal ja Järvamaal. Kontrolle asjaolude tuvastamiseks viis PMA läbi koostöös veterinaar- ja toiduametiga (VTA). Proovid võetakse nii hukkunud mesilastest kui lähiümbruses kasvavatest taimedest, nii haiguste kui taimekaitsevahendite kasutamise nõuete järgimise tuvastamiseks.

Käesolevaga on laekunud PMA-le nelja proovi vastused. Ühes hukkunud mesilastest võetud proovis taimekaitsevahendite jääke ei leitud. Kahes hukkunud mesilastest ja ühes taimsest materjalist võetud proovis on taimekaitsevahendite sisaldus ületanud lubatud piirmäärasid, mis viitab taimekaitsevahendi kasutamise nõuete eiramisele.   

PMA jätkab menetlust asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit (PRIA) toetuste määramisel arvesse võtmiseks. 

Laadimine...Laadimine...