Saaremaa on vastu RMK plaanile teha lageraiet

"Kavandatud lageraie asendamine aegjärkse raiega tagaks rohevõrgustiku terviklikkuse," ütles Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm

Pilt: Scanpix

Saaremaa on vastu RMK plaanile teha lageraiet (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kavandatud lageraie asendamine aegjärkse raiega tagaks rohevõrgustiku terviklikkuse," ütles Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kavandab riigimetsamaal Kudjape jäätmejaama, Praakli küla ja Kudjape-Vaivere teega piirnevatel, enamasti rohevõrgustikuga kattuval alal lageraiet, mida vald heaks ei kiida, vahendas BNS Meie Maad. 

Kudjape aleviku ja Praakli küla alal kasvav riigimets on jõudnud vanusesse, kus seda on vaja uuendada, seetõttu plaanib RMK metsade uuendamiseks teha seal tänavu augustis ja septembris uuendusraiet. Metsamaterjali väljavedu toimuks mööda Kudjape-Vaivere teed. Kavandatavad raied jäävad Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu alale. Valdav osa eraldistest, kuhu uuendusraie on kavandatud, kattub üldplaneeringu kohaselt rohelise võrgustikuga.

Vald järeldas RMK Saaremaa metsaülema Jaan Prantsi pöördumisest, et eraldistel on valdavalt kavas teha lageraiet. "Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu kohase rohelise võrgustiku aladega kattuvate raiete osas soovime, et RMK valiks planeeritust vähem intensiivse raietüübi, näiteks aegjärkse raie," vastas Holm RMK pöördumisele.

"Kavandatud lageraie asendamine aegjärkse raiega tagaks rohevõrgustiku terviklikkuse ja funktsionaalsuse säilimise ning kohalikele elanikele harjumuspärase elukeskkonna püsimise oluliselt suurema tõenäosusega kui lageraie puhul," lisas Holm.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...