Tallinna loomaaeda saabusid temperamentsed naaritsatüdrukud Hispaaniast

Tallinna loomaaia ja Toledos asuva euroopa naaritsate paljunduskeskuse vahel toimus loomade vahetus, mille eesmärgiks on kahe tehispopulatsiooni isendite omavaheline paaritamine.

Pilt: Tallinna loomaaed

Tallinna loomaaeda saabusid temperamentsed naaritsatüdrukud Hispaaniast

Tallinna loomaaia ja Toledos asuva euroopa naaritsate paljunduskeskuse vahel toimus loomade vahetus, mille eesmärgiks on kahe tehispopulatsiooni isendite omavaheline paaritamine.

Loodetavasti sünnivad juba tuleval suvel elujõulised naaritsapojad, kes annavad selgust sellele, kas eraldatud asurkonnad saab omavahel lähitulevikus liita.

Nii Eestis kui Hispaanias koordineeritakse euroopa naaritsa paljundusprogrammi, kuid sealjuures tegeletakse erinevate populatsioonidega: naaritsa ida- ja lääne populatsiooniga. Nagu nimigi viitab, pärinevad esimese asurkonna isendid Ida-Euroopast (peamiselt Venemaalt) ja teise isendid Lääne-Euroopast (Hispaaniast). Üle-Euroopalise euroopa naaritsa paljundusprogrammi (EEP - European Endangered species Program) üheks tulevikueesmärgiks on ühendada kaks tehisasurkonda, sest lääne populatsiooni isendite vähese arvukuse ja madala geneetilise mitmekesisuse tõttu on selle hääbumisoht suur.

Euroopa naaritsa ajaloolise leviku ja geneetiliste uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et naaritsa ida- ja lääne populatsioonid on varem olnud ühesed ning neid võiks hallata koos. Seetõttu toimuski Tallinna loomaaia ja FIEB’i (Foundation for the investigation in ethology and biodiversity) koostööprojekti raames sel nädalal emaste naaritsate vahetus. Hispaaniasse saadeti kolm looma ning sealt saabus Tallinna Loomaaeda samuti kolm isendit.

Tegemist pole küll naaritsa erinevate alamliikidega, kuid kaua teineteisest lahus olnud sama liigi populatsioonidel võib tekkida ristumisbarjäär. Vahetuse eesmärgiks ongi välja selgitada, kas erinevad populatsioonid annavad omavahel elujõulisi järglasi. Lisaks viiakse käesoleva projekti raames läbi mõlema tehisasurkonna populatsiooni geneetilised uuringud. Uuringute käigus saadakse ajakohane ülevaade hetkel neis asurkondades elavate naaritsate geneetilisest seisust.

Laadimine...Laadimine...