Tallinna uus jäätmekava kaotab üritustelt plasttopsid

Koolidesse tulevad prügi liigiti kogumise kastid ning avalikel üritustel asendatakse plasttopsid korduvkasutatavatega.

Pilt: Scanpix

Tallinna uus jäätmekava kaotab üritustelt plasttopsid

Koolidesse tulevad prügi liigiti kogumise kastid ning avalikel üritustel asendatakse plasttopsid korduvkasutatavatega.

Jäätmekava on mõeldud aastateks 2017-2021 ning see peaks vähendama jäätmete teket, panema prügi maksimaalselt taaskasutama ja tõhustama keskkonnaseiret ning järelevalvet. 

Jäätmete vähendamiseks luuakse jäätmejaamadesse võimalused korduvalt kasutatavate asjade hoidmiseks ja avalikel üritustel asendatakse plasttopsid korduvkasutatavatega. "Samuti peavad linna asutused oluliselt vähem jäätmeid tekitama," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. "Jäätmete maksimaalseks taaskasutuseks peab korraldatud jäätmevedu toimima kogu linnas. Linn määrab koha, kuhu prügi veetakse, ja hoolitseb, et enamik sellest saaks ringlusse võetud."

Kavas on luua võimalus plasti-, klaasi- ja metallijäätmeid juba nende tekkekohas liigiti ära anda. Linna tulevad ka vastavad prügikastid, samuti paigaldatakse need koolidesse ja linna asutustesse. Linn pakub toetust soodsa hinnaga mitme sektsiooniga prügikasti ostmiseks koju.

Nõmmel või Pirital katsetatakse jäätmeveol kaalupõhisele teenustasule üleminekut. Jäätmeveo hindade muutmist kavandatakse selliselt, et liigiti kogutud jäätmete üleandmine oleks oluliselt odavam. Kavas on ka prügikastide märgistamine vöötkoodi või mikrokiibiga, et fikseerida automaatselt konteineri tühjendust – see muudab prügiveo efektiivsemaks

Paljassaare jäätmejaam tehakse korda, rajatakse kaks uut jäätmejaama Mustjõe tänava ja Punase tänava äärde ning leitakse koht veel ühele jäätmejaamale Haaberstis. Jäätmejaamad hakkavad olema kauem lahti – nädala sees kella 12-20 ning nädalavahetustel kella 10-18. Linna haljasaladelt kogutud jäätmed kompostitakse ja komposti läheb linna haljastuses väetiseks. Ohtlike jäätmete kogumiseks võetakse kasutusele mobiilne kogumispunkt. Uutes elurajoonides kavandatakse jäätmete pneumaatilise torusüsteemi kasutuselevõtmist, selle tasuvust kaalutakse ka vanalinnas.

Lisaks hakatakse jäätmete sorteerimist kontrollima. Esialgu on kavas jätta elanikele probleemide puhul hoiatus, hiljem töötatakse välja punktisüsteem ning alustatakse trahvimisega.

Laadimine...Laadimine...