Turismiettevõtjad: hulk majandusharusid sõltub puutumatust loodusest

"Puutumatu loodus on turismi ressurss ja Eesti kuvandi lahutamatu osa ning intensiivistuvas loodusvarade kasutamise tingimustes ei tohi unustada, et on ka majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest," seisab turismiettevõtjate pöördumises ministritele.

Pilt: Scanpix

Turismiettevõtjad: hulk majandusharusid sõltub puutumatust loodusest (1)

"Puutumatu loodus on turismi ressurss ja Eesti kuvandi lahutamatu osa ning intensiivistuvas loodusvarade kasutamise tingimustes ei tohi unustada, et on ka majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest," seisab turismiettevõtjate pöördumises ministritele.

Turismiettevõtjad meenutavad riigikogu keskkonnakomisjonile, keskkonnaministrile ja majandusministrile saadetud pöördumises, et lisaks puidutööstusele on Eestis ka majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest.

Turismiettevõtjad tervitavad ühiskonnas tekkinud laiapõhjalist diskussiooni loodusvarade säästliku kasutamise üle, seisab keskkonnakomisjoni esimehele Rainer Vakrale, keskkonnaminister Siim Kiislerile ja majandusminister Kadri Simsonile saadetud pöördumises.

"Ka turismi, kui Eesti majanduse ühe alustala, hea käekäik sõltub meie loodusrikkustest. Puutumatu loodus on turismi ressurss ja Eesti kuvandi lahutamatu osa ning intensiivistuvas loodusvarade kasutamise tingimustes ei tohi unustada, et on ka majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest," seisab pöördumises, millele on alla kirjutanud loodusturismi ühing, turismifirmade liit, giidide liit, hotellide ja restoranide liit, matkaliit ja spaaliit.

Turismiettevõtjad märgivad, et on välismaalastele uhkusega rääkinud Eesti puutumatust loodusest ja panustanud selle tutvustamisse suuri rahalisi vahendeid. "Kuid kasvava loodusvarade ammendamise tempo juures on paljudel tekkinud küsimus selle jätkusuutlikkuses. Turismiettevõtjaid paneb toimuv muretsema Eesti maine ja turismi rahvusvahelise konkurentsivõime pärast. Kui me ise neis väga olulistes küsimustes kahtleme, on ka väljapoole raske argumenteerida," seisab pöördumises.

Turismiettevõtjad peavad pöördumise kohaselt vajalikuks, et korraldataks sõltumatud uuringud selgitamaks metsa ja teiste loodusvarade niinimetatud kõrvalkasutuse osakaalu ja potentsiaali ning Eesti elanike eelistusi; tuleks kehtestada raiemahtude piirangud mahus, mis ei ohusta metsa kui turismiväärtust ja puutumatu loodusega maa kuvandit; tuleb tagada senisest tõhusam ja sidusam kaitsealade võrgustik, mis tagaks vähemalt osas Eestist liigirikkuse ja puutumatu looduse säilimise ning oleks ühtlasi kasutatav turismi ressursina; suurte taristu-, tööstus- ja kaevandusprojektide alaste otsuste tegemisel tuleb arvestada puutumatu looduse säilimisega vajadusega ja riiklikult soosida lahendusi, mis hajutavad riske ning kus suurinvesteeringuid tehakse arvestusega mitte kasutada tootmises mingit loodusressurssi maksimaalse võimaliku piirini ning et otsuste langetamisel arvestataks turismisektori huve ning kaasataks sektori esindajaid.

"Usume, et pikas perspektiivis tagab võimalikult loodusliku keskkonna säilitamine Eestis märksa jätkusuutlikuma ja mitmekülgsema majandusarengu kui loodusressursside kasutamine pelgalt toormena. See loob eeldused turismi edasiseks arenguks, pakub atraktiivse elukeskkonna eestimaalastele ja ühtlasi annab eelise rahvusvahelises konkurentsis talentide ning innovaatiliste ideede kohale meelitamise pärast," kirjutavad turismiettevõtjad parlamendikomisjonile ning keskkonnaministrile ja majandusministrile.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...