Uuring: kliimamuutused võivad oluliselt Rail Balticut mõjutada

Rail Balticu ühisfirma RB Raili tellitud uuringu kohaselt võivad kliimamuutused oluliselt mõjutada raudtee ehitamist, hooldamist ja opereerimist.

Pilt: Scanpix
Loodus Eesti

Uuring: kliimamuutused võivad oluliselt Rail Balticut mõjutada

Toimetaja: Toomas Raag

Rail Balticu ühisfirma RB Raili tellitud uuringu kohaselt võivad kliimamuutused oluliselt mõjutada raudtee ehitamist, hooldamist ja opereerimist.

Valmis on saanud uuring, mis hindab kliimamuutuste mõju Rail Balticu raudteele kogu selle elutsükli vältel. Viimase 30 aasta ilmastikuandmetele ning riiklikele kliimaprognoosidele tuginedes jõuti uuringus järeldusele, et talved on Balti regioonis tulevikus leebemad ja võrreldes praegusega vähema lumega, teatas RB Rail.

Samas peab arvestama näiteks senisest sagedasema märja lume, jäävihma ning jäite esinemise võimalusega. Suvel hakkavad suurema tõenäosusega esinema kuumalained, mille käigus võivad soojakraadid tõusta üle 40 kraadi.

Samuti selgus uuringust, et tingituna kõrgematest õhutemperatuuridest, on tulevikus Balti regioonis suveperioodil oodata tugevaid sajuhooge ja äikesetorme, mis võivad omakorda kaasa tuua tugevamad tuuleiilid. RB Raili teatel on siiski oluline märkida, et kliimaprojektsioonides on tormide ning tuulekiiruste pikaaegsete prognooside osas palju ebakindlust.

Uuringu tellis RB Rail AS ja selle viis läbi Eesti keskkonnakorralduse ning ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuri ning Läti ettevõttega SIA Vides Eksperti ja Leedu ettevõttega DGE Baltic Soil and Environment.

Uuringu peamine eesmärk oli valmistuda Rail Balticu projekti elutsükli vältel aset leidvateks kliimamuutusteks, mis aitab tagada infrastruktuuri jätkusuutlikkuse erinevate kliimastsenaariumide rakendumise korral.

Hendrikson & Ko keskkonnakorralduse spetsialisti Martin Ruuli sõnul on kliimamuutustest saamas oluline aspekt, millega tuleb ühiskonda mitmeid aastakümneid teenivate taristuobjektide kavandamisel ja ehitamisel arvestada.

"Kliimariskide juhtimine tuleks integreerida Rail Baltica üldisesse riskijuhtimisse ning seire- ja kontrollsüsteemidesse. Seda ei tohiks käsitleda iseseisva subjektina," ütles Ruul pressiteates.

Uuringuga tehti kindlaks raudtee infrastruktuuri kõige nõrgemad kohad ja pakuti välja asjakohased kohanemismeetmed, mis integreeritakse raudteetrassi projekteerimisse ning mida rakendatakse ehitusfaasis.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist. Ettevõte on projekti keskne koordinaator.

Laadimine...Laadimine...