Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum hakkab koguma kultuuritegelaste DNA-d

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum on jõudmas kogumis- ning säilitustegevuses järgmisele tasemele – muuseum hakkab koguma tuntud teatri- ja muusikategelaste DNAd. Tehnika, eriti aga geenitehnoloogia jõuline areng viimastel aastakümnetel võimaldab muuseumil samuti areneda.

Pilt: Scanpix

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum hakkab koguma kultuuritegelaste DNA-d

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum on jõudmas kogumis- ning säilitustegevuses järgmisele tasemele – muuseum hakkab koguma tuntud teatri- ja muusikategelaste DNAd. Tehnika, eriti aga geenitehnoloogia jõuline areng viimastel aastakümnetel võimaldab muuseumil samuti areneda.

Peavarahoidja Maris Rosental kommenteerib: "Mõte läks idanema üsna juhuslikult, kui muuseumi ukse tagant leidsime ühe vähetuntud helilooja poolt üsna puhtaks näritud ploomikivid. Leidsime, et kui ploomikivid ise ei kuulu vast eesti muusikalukku ja seekaudu säilitamisele, siis võib närimise tagajärjel ploomikivide juurest leitav DNA siiski hiljem olla kõnekas."

DNA kogumine on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi hiiglaslikke kogusid arvesse võttes vägagi strateegiline samm, sest DNA kogumisest ei kasva hoidla maht just märkimisväärselt. Selle sammuga võtab muuseum eesmärgiks taastoota neid isikuid, kelle materjali me kogumegi. Tegu on uue printsiibiga muuseumi kogumispoliitikas.

DNA proovid jäävad muuseumi kogusse ootama aega, mil nende põhjal on võimalik inimene taastoota. See pakub muuseumile erakordselt hea võimaluse omatulu teenida pannes DNAst kasvatatud teise ringi heliloojad, teatraalid, interpreedid ja ka administratiivsete üksuste jõulised tegelased usinalt tööle.

Laadimine...Laadimine...